Talousarvioaloite lähipalveluista

14.3.2012

Euroopan unioni on määritellyt kestävälle kaupunkikehitykselle suunnittelusuositukset, indikaattorit (http://ec.europa.eu/environment/urban/common_indicators.htm). Palvelujen osalta indikaattorit lähtevät siitä, että lähipalvelut ovat tavoitettavissa kävelyetäisyydellä. Näihin lähipalveluihin kuuluvat muun muassa peruskoulut, päiväkodit, nuorisotalot, kirjastot, terveysasemat ja tietyt vanhustenpalvelut.

EU:n indikaattoreiden toteuttaminen edistää tasa-arvoista kehitystä palvelujen saatavuudessa ja alueellisesti. Se on myös omiaan vähentämään liikennettä ja tukee siten ekologista kestävyyttä.

Peli Seis! –kansalaisliikkeen tekemän selvityksen perusteella indikaattoreiden toteuttaminen edellyttää Helsingissä palveluverkon tiivistämistä monilla alueilla lähipalvelujen turvaamiseksi. Viikin nuorisotalon puute on eräs esimerkki tästä. Kestävän kaupunkikehityksen suosituksia ei vastaa sekään, että terveysasemia vähennetään tai jos keskustakirjan toteuttaminen uhkaa heikentää lähikirjastoja.

Esitämme, että talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013-2015 erääksi lähtökohdaksi ja tavoitteeksi otetaan EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreiden toteuttaminen. Samalla ehdotamme, että talousarvion raamiin, taloussuunnitelman pohjaan ja investointiohjelmaan osoitetaan tässä tarkoituksessa lisämäärärahat.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »