Talousarvioaloite Maunulan monitoimitalosta

13.2.2013

Tämän vuoden budjettiin liittyvässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa varattiin Maunulan kirjaston ja työväenopiston tilojen rakentamishankkeeseen kuluvalle vuodelle 0,20 miljoonaa euroa, 1,99 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja 6,10 miljoonaa vuodelle 2015. Sen jälkeen hankkeeseen on liitetty myös nuorisotalo, jonka aiemmat tilat jouduttiin sulkemaan kosteusongelmien takia.

Maunulassa on käynnistynyt alueellisen demokratian kokeilu, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää osallistuvaa demokratiaa kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uusien tilojen ja niihin tulevan toiminnan suunnittelussa. Tavoitteena on uudenlainen monitoimitila ja ”elinikäisen oppimisen olohuone”.

Me allekirjoittaneet esitämme, että talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 varataan 2 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja 6,20 miljoonaa euroa vuodelle Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uusien tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Samalla esitämme, että Maunulan alueellisen demokratiakokeilun tulosten pohjalta jatketaan uusien tilojen toimintaan liittyvää osallistuvan demokratian toimintamallin kehittämistä.

Yrjö Hakanen + 20 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »