Talousarvioaloite Maunulan palveluista

24.11.2016

Valtuustossa

– 11.2.2009


Maunulan
uusi asemakaava mahdollistaa asuntojen ja kaupallisten palvelujen rakentamisen
ohella myös alueen julkisten palvelujen parantamisen.

Uuden
liikekeskuksen yhteyteen on suunniteltu tiloja kirjastolle ja työväenopistolle.
Tähän kokonaisuuteen on toivottu myös avointa kohtaamispaikkaa asukkaille.Keskustaan tulevista uusista asuintaloista on mahdollista varata osa kaupungin
ylläpitämille vanhusten palveluasunnoille. Lisäksi on syytä varata muun muassa
ns. kivijalkaliiketiloja alueen pienyrittäjille.

Maunulassa
tarvitaan myös pysyvät tilat nyt tilapäisesti ala-asteen koulun pihalle
parakkiin sijoitetulle päiväkoti Stigenille. Kirjastolta vapautuvien vanhojen
tilojen tulevasta käytöstä on esitetty useita ideoita, joista on syytä
keskustella myös alueen asukkaiden kanssa.

Edellä
esitettyyn viitaten esitämme, että talousarvioon 2010 ja taloussuunnitelmaan
2010-2012 varataan yhteensä 9 miljoonaa euroa Maunulan kirjaston ja
työväenopiston suunnitteluun ja rakentamiseen niin, että rakentaminen voidaan
aloittaa vuonna 2010. Tilojen valmistuessa tarvitaan taloussuunnitelman raamiin
kirjaston ja työväenopiston toimintamenoihin lisää vuosittain 350 000
euroa. Lisäksi esitämme, että talousarvioon ja –suunnitelmaan varataan
määrärahat päiväkoti Stigenin pysyvien tilojen hankkimiseksi pikaisesti ja
vanhusten palveluasuntojen rakentamiseksi.

 

(Yrjö Hakanen + 26 valtuutettua eri ryhmistä)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »