Talousarvioaloite ns. aktiivipassin ja sporttikortin käyttöönotosta

13.3.2013

Helsingissä on selvitetty ns. aktiivipassin käyttöönottoa. Kaupunginvaltuutettujen enemmistön kannattamaan aloitteeseen viime vuonna antamissaan vastauksissa sosiaali- ja terveyslautakunnat kannattivat aktiivipassin käyttöönoton selvittämistä.

Aktiivipassi on käytössä monissa maissa. Sillä tarkoitetaan pienituloisille myönnettävää alennuskorttia, joka oikeuttaa esimerkiksi maksuttomaan tai edulliseen joukkoliikenne-, liikunta-, terveys- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Lähtökohtana on se, että matala tulotaso ei saa olla este ihmisen monipuoliselle osallistumiselle ja aktiiviselle elämälle. Aktiivipassilla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Teknisesti aktiivipassi voidaan toteuttaa monella tavalla, esimerkiksi HSL:n matkakortin kaltaisilla tai muilla ns. älykorteilla.

Helsingissä on noin 40 000 kotitaloutta, jotka saivat viime vuonna perustoimeentulotukea. Köyhyys ja pienituloisuus koskevat entistä useampia.

Esitämme, että vuoden 2014 talousarvioon varataan määrärahat aktiivipassin käyttöönottamiseksi. Aktiivipassi voisi koskea esimerkiksi toimeentulotukea yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta saaneita ja muita helsinkiläisiä, joiden tulot jäävät sitä vastaavalle matalalle tasolle. Aktiivipassi voisi olla käytössä Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä, kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleissa, kulttuuritoimessa ja sellaisissa perusterveydenhuollon palveluissa, joista peritään maksuja.

Lisäksi esitämme, että talousarviossa varataan riittävä määräraha ikä-ihmisten terveyden ja toimintakunnon ylläpitämistä edistävän sporttikortin käyttöönottamiseksi.

Esimerkiksi Espoo tarjoaa kaikille 68 vuotta täyttäneille tällaisen kortin, jolla voi käydä maksutta uimahalleissa, kuntosaleissa ja ohjatussa liikuntatoiminnassa. Myös Vantaalla ja Kauniaisissa on vastaavanlaiset sporttikortit. On arvioitu, että edistämällä ikä-ihmisten liikuntaa sporttikortti maksaa itsensä takaisin tuomalla säästöjä muun muassa terveys- ja sosiaalitoimen menoihin.

Yrjö Hakanen + 25 valtuutettua kaikista muista ryhmistä kristillisdemokraatteja lukuunottamatta

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »