Talousarvioaloite nuorisotiloista ja nuorisotyöstä

11.3.2015

Helsingissä on melko laaja nuorisotilojen verkosto. Kaupungin keskustasta puuttuu kuitenkin nuorille avointa ja vapaata tilaa. Joitain mahdollisuuksia lisätiloihin voisi tarjota nuorisoasiainkeskuksen yhteistyö uuden keskustakirjaston kanssa. Lisäksi uusien alueiden rakentaminen nostaa tarpeita laajentaa nuorisotilojen verkoston kattavuutta.

Nuorisotilojen verkoston ja sen kattavuuden kehittäminen edellyttää nuorisoasiainkeskuksen määrärahojen lisäämistä. Tätä edellyttävät myös Maunulaan ja Viikkiin valmistuvat uudet nuorisotalot ja niiden vuokrakulut. Lisäresursseja tarvitaan myös nuorten omaan, nuorisojärjestöjen toiminnan tukemiseen ja nuorisotoimen yhteistyöhön muun muassa koulujen kanssa.  Myös Tilakeskuksen on syytä tukea nuorten omaehtoista toimintaa tarjoamalla siihen tiloja.

Helsingissä on kehitetty nuorten vaikuttamiskanava Ruutia ja kokeiltu osallistuvaa budjetointia eräillä alueilla nuorisotoimessa. Nuorisolain 8 § mukainen nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ja nuorten mahdollisuus osallistua nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn edellyttävät nuorille Helsingissä tähän mennessä tarjolla olleiden vaikutusmahdollisuuksien laajentamista. Tämä edellyttää myös resursseja ja etenkin nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa resurssien käyttöön.

Esitämme, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 pohjaan lisätään 1 miljoona euroa kattavan nuorisotaloverkoston ja nuorisotyön kehittämiseksi. Samalla esitämme, että nuorisotoimen talousarviosta merkittävä osa ohjataan käytettäväksi osallistuvalla budjetoinnilla, jossa nuoret ja Nuorten Ruuti päättävät budjetin raameissa tarkemmin määrärahojen kohdentamisesta.

Yrjö Hakanen + 10 muuta valtuutettua eri ryhmistä

© 2023 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »