Talousarvioaloite nuorisotyöstä

15.3.2017

Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmän RuutiBudjetin toiminnan kehittämiselle on luotu osallistuvan budjetoinnin pilottihankkeilla pohjaa. Luonnollisena jatkona tälle kehitykselle on laajentaa osallistuva budjetointi koskemaan kokonaisuutena nuorisotyötä. Tämä vastaa myös nuorisolain velvoitteita turvata nuorten osallistuminen nuorisotyötä koskevaan päätöksentekoon.

Nuorisotyön määrärahat ovat jääneet jälkeen tarpeista. Esimerkiksi uusien asuinalueiden ja asukasmäärien kasvun myötä tarvitaan lisää nuorisotiloja. Nykyiset budjettiraamit ovat johtaneet siihen, että paine nuorisotilojen vähentämiseen kasvaa samaan aikaan kun niiden tarve lisääntyy. Erityisesti varhaisnuorten kannalta on tärkeää turvata lähipalveluna kattava nuorisotalojen verkosto. Lisäresursseja tarvitaan myös nuorten omaehtoisten projektien ja nuorisojärjestöjen tukemiseen.

Esitämme, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan kullekin vuodelle lisätään 1 miljoona euroa nuorisotyön ja kattavan nuorisotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitämme, että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa kokonaisuudessaan nuorisotyön talousarvioon ja -suunnitelmaan.

– Yrjö Hakanen ja 8 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »