Talousarvioaloite opetustoimen resurssien lisäämiseksi

11.3.2015

Koulutus on Helsingin tärkeä voimavara. Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi pysäyttää koulujen eriytymiskehitys, vahvistaa lähikoulujen merkitystä, lisätä nuorten koulutusta ja kehittää muun muassa oppilashuoltoa.

Helsingin koulujen eriytyminen on kuitenkin jatkunut, monet lähikoulut ovat uhattuna, ammatillisen koulutuksen paikkoja on liian vähän, erityisopetukseen on liian vähän voimavaroja ja oppilashuollossa on paljon puutteita. Isoja haasteita liittyy myös muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien opetukseen.

Helsingin asukasmäärän ja lasten määrän kasvaessa tarvitaan myös lisää koulutiloja. Samaan aikaan Helsingissä on iso määrä korjausta odottavia homekouluja ja peruskorjattavia kouluja.

Esitämme, että talousarvion 2016 raamiin ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 pohjaan lisätään 5 miljoonaa euroa käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, isojen oppilasryhmien pienentämiseen, opinto-ohjaajien ja koulukuraattorien sekä koulupsykologien määrän lisäämiseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentavaan ja kieliopetukseen, opetusmateriaalien ja välineiden hankintoihin sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Lisäksi esitämme 300 000 euroa opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteispiloteille nuorten iltapäiväliikunnan lisäämiseksi. Samalla ehdotamme investointi- ja rakentamisohjelmien määrärahojen lisäämistä koulutilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.

Yrjö Hakanen + 9 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »