Talousarvioaloite opetustoimesta

13.3.2013

Koulutus on Helsingin suuri voimavara ja mahdollisuus. Tällä alueella on kuitenkin monia suuria haasteita.

Lasten ja lapsiperheiden ongelmat näkyvät koulussa ja vaativat lisää resursseja. Pienten lasten kasvavalle joukolla tarvitaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulupudokkuus ja jääminen peruskoulun jälkeen vaille ammatillista tai muuta koulutusta on hälyttävän laaja ongelma. Helsingissä on liian vähän ammatillisen koulutuksen oppilaspaikkoja. Kasvavana haasteena on myös maahanmuuttajien kieli- ja muiden opintojen edistäminen. Koulutilojen peruskorjaus, homeongelmat ja uusille alueille tarvittavat tilat edellyttävät rakentamis- ja korjausrahojen lisäämistä. Toisaalta on myös tarvetta kehittää koulutilojen monitoimi- ja yhteiskäyttöä.

Esitämme, että talousarvion 2014 raamiin ja taloussuunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään 3  miljoonaa euroa opetusvirastolle käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmien pienentämiseen, ammatilliseen koulutuksen kehittämiseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kieliopetukseen sekä erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Lisäksi esitämme investointi- ja rakentamisohjelmissa korotettavaksi määrärahoja koulutilojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja homeongelmien korjaamiseen.

(Yrjö Hakanen + 8 valtuutettua eri ryhmistä)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »