Talousarvioaloite palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi

17.2.2010

Talousarvioaloite työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi

 

Kunta-alalle on tehty matalatasoiset valtakunnalliset työehtosopimukset. Ne tuovat useimmille työntekijöille vain 0,4 – 1,5 prosentin korotukset ja myöhemmin tuloksellisuuseristä riippuen vähän lisää. Käytännössä tämä tarkoittaa työntekijöiden palkkojen reaalista heikentymistä Helsingissä, jossa asuminen ja monet muut elinkustannukset nousevat usein muuta maata enemmän.

Moniin kaupungin tehtäviin on vaikea saada työntekijöitä, koska tarjottu palkka ei riitä kattamaan kaikkia elinkustannuksia tai sillä on vaikea tulla toimeen. Kaupungin tarjoama palkka ei aina ole kilpailukykyinen yksityisen sektorin palkkoihin verrattuna. Eräissä tehtävissä jopa naapurikunnat maksavat parempaa palkkaa kuin Helsinki.

Kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisen tarvetta korostaa se, että kaupunki joutuu hakemaan lähivuosina aiempaa enemmän uusia työntekijöitä kun ns. suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Palkkojen tason yleistä korottamista ei voi korvata myöskään palkitsemisjärjestelyillä, jotka koskevat parhaimmillaankin vain osaa työntekijöistä ja jotka on toteutettava kunkin viraston ja laitoksen budjetin puitteissa.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2011 ja taloussuunnitelman pohjaan 2011-2013 lisätään 30 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen henkilöstöryhmien kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla esimerkiksi ns. Helsinki-lisällä.

(Allekirjoittajana 11 valtuutettua eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »