Talousarvioaloite rakennusosaston perustamisesta

25.2.2009
Talousarvioaloite rakennusosaston perustamisesta

Talouskriisi on johtanut
asuntotuotannon romahtamiseen. Helsingin maankäytön ja asumisen ohjelman
tavoitteet ovat jääneet suurelta osin toteutumatta. Asuntotuotantotoimistolla
ei ole k
einoja rakennuttaa asuntoja tavoitteiden mukaisesti, kun rahoittajat ja
rakennusliikkeet ovat vähentäneet rakentamista. Kaupunki tarvitsee oman
asuntorakentamisen yksikön, rakennusosaston tai rakentamisen liikelaitoksen.

Kaupungin oma
rakennusosasto tai rakentamisen liikelaitos antaa mahdollisuuden kehittää myös
peruskorjausta, home- ja kosteusongelmien korjaamista sekä julkisten tilojen
rakentamista. Se loisi paremmat edellytykset arvioida ja valvoa hintakehitystä
muissakin rakentamisen ja peruskorjauksen hankkeissa. Lisäksi se voisi auttaa
vähentämään rakentamisen ja korjaamisen laatuun usein liittyviä ongelmia.

Esitämme, että
talousarvioon 2010 ja taloussuunnitelmaan 2010-2012 varataan määräraha
kaupungin oman rakentamisen ja peruskorjaamisen yksikön – rakennusosaston tai
liikelaitoksen – perustamiseksi ja sen toiminnan käynnistämiseksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »