Talousarvioaloite sivistysmäärärahoista

25.2.2009

Talousarvioaloite sivistystoimen määrärahoista

Monipuolinen ja korkeatasoinen koulutus on Helsingin tärkeä
voimavara. Opetus- ja sivistystoimen kehittämisessä on myös paljon haasteita.
Tällaisia ovat esimerkiksi lähikouluverkon ylläpitäminen ja laajentaminen
uusille alueille, ns. koulupudokkaiden määrän vähentäminen, erityisopetuksen
resurssien turvaaminen, oppilashuollon palvelujen lisääminen, maahanmuuttajien
suomen kielen opetus ja monikulttuurisuuden haasteet, pienten koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen sekä lasten ja nuorten äänen
kuuleminen.

Esitämme, että talousarvioon 2010 ja taloussuunnitelmaan
2010-2012:
        
turvataan riittävä määräraha niin, että kouluverkkoa ei
supisteta ja että uusille rakennettaville alueille turvataan lähikoulut;
samalla kehitetään koulutilojen monitoimikäyttöä yhteistyössä muun muassa
nuorisotoimen kanssa
        
lisätään peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja
lukioiden resursseja erityisopetuksen ja oppilashuollon palvelujen lisäämiseksi
        
lisätään Työväenopiston ja muita resursseja
maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen lisäämiseksi ja sen kehittämiseksi,
mm. pidemmillä ja useammantasoisilla kursseilla sekä kehittämällä myös
erityisesti kotiäideille ja erilaisten harrastuspiirien toimintaan yhdistyvää
kielen opetusta
        
lisätään tukea nuorisotoimelle siten, että alueelliset
nuorisotilat – myös matalan kynnyksen paikat – voidaan säilyttää ja että
nuorten autonomisia tilojen voidaan tukea
        
lisätään määräraha lapsi- ja nuorisoasiamiehen /
-valtuutetun toimen ja toimiston perustamiseksi edistämään lasten ja nuorten äänen
kuulumista päätöksentekoon sekä koordinoimaan hallintokuntien ja muiden lasten
ja nuorten keskuudessa toimivien yhteisöjen yhteistyötä lapsia ja nuoria
koskevien päätösten toteuttamisessa. Lisäksi selvitetään eri puolilla Suomea
toteutettujen nuorisoparlamenttien ja nuorisovaltuustojen kokemusten pohjalta
nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä Helsingissä.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »