Talousarvioaloite sosiaalisesta arkiturvallisuudesta ja sosiaalipalveluista

13.2.2013

Taloustaantuman oloissa tarvitaan lisää resursseja sosiaalisen arkiturvallisuuden ja peruspalvelujen turvaamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tästä syytä esitämme, että lisätään sosiaali- ja terveysviraston määrärahoja vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman pohjaan:

a. lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, kotipalvelun ja varhaisen tuen sekä lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi (aina vuoteen 2016 asti)                   10 miljoonaa euroa

b. nuorten työttömyyden kasvaessa nuorten työllistämiseen (yhteiskuntatakuun toteuttaminen) sekä toimeentulotuen, erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalisen muutostyön lisäämiseksi 5 miljoonaa euroa
 
c. psykiatria- ja päihdepalveluihin ja perhekuntoutukseen sekä hoitotakuulain edellyttämien kuntoutus-, hoito- ja terapiapalveluihin  5 miljoonaa euroa

d. vanhusten sosiaalityön, asumispalvelujen, ehkäisevien kotikäyntien, kuntoutuspalvelujen ja vanhainkoti/pitkäaikaishoidon lisäämiseksi kaupungin omana toimintana sekä omaishoidon tukeen   5  miljoonaa euroa

Samalla määritellään selkeät palvelulupaukset, nopeat määräajat (päivähoitopaikan saaminen, lastensuojelun arviointi, toimeentulotuen käsittely, ikäihmisten palveluntarpeen selvittäminen ja hoitotakuuajat muun muassa perheneuvolassa ja päihdehuollossa) ja rakennetaan toimiva palautejärjestelmä. Palvelusetelijärjestelmän laajentamisen sijaan panostetaan kaupungin omien palvelujen kehittämiseen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »