Talousarvioaloite sosiaalisista palveluista

11.2.2009
Talousarvioaloite sosiaalisesta turvallisuudesta ja peruspalveluista

 

Vuoden 2008 syksyllä alkaneen
talouslaman oloissa on helsinkiläisten sosiaalisen turvallisuuden ja
peruspalvelujen turvaamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi varmistettava
perustuslain 19 §:n mukaisen toimeentulon ja lakisääteisten palvelujen
riittävät määrärahat vuodelle 2010 ja samoin vuosille 2011-2012 asukkaiden
tarpeita vastaaviksi. Tästä syytä esitämme, että lisätään sosiaaliviraston
määrärahoja vuoden 2010 talousarvioon ja vuosien 2011-2012 taloussuunnitelman
pohjaan:

 

 1.  
  1. lasten
   päivähoitoon kaupungin omana toimintana (lähipäiväkodit), ryhmäkoon
   pienentämiseksi, korkean laadun turvaamiseksi ja henkilöstön riittävyyden
   turvaamiseksi (myös sijaiset) 7 miljoonaa euroa
  2. lapsiperheiden
   palveluihin ehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun
   sosiaalityön lisäämiseen Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman
   toteuttamiseksi 10 miljoonaa euroa
  3. työttömyyden
   kasvaessa toimeentulotuen, erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän
   toimeentulotuen ja sosiaalisen muutostyön lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa
  4. päihdehuollon
   varhaiseen puuttumiseen ja perhekuntoutukseen sekä hoitotakuulain
   edellyttämien kuntoutus-, hoito- ja terapiapalveluihin 6 miljoonaa euroa
  5. vanhusten
   sosiaalityön, asumispalvelujen, ehkäisevien kotikäyntien,
   kuntoutuspalvelujen ja vanhainkotihoidon lisäämiseksi kaupungin omana
   toimintana sekä omaishoidon lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa

 

Lisäksi esitämme, että sosiaaliviraston palvelustrategian
mukaisesti turvataan asukaslähtöiset palvelut kaupungin omana toimintana siten,
että ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista lisätään. Lisäksi
määritellään selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat (päivähoitopaikan
saaminen, lastensuojelun arviointi, toimeentulotuen käsittely, ikäihmisten
palveluntarpeen kartoitus ja hoitotakuuajat muun muassa perheneuvolassa ja
päihdehuollossa) sekä rakennetaan toimiva palautejärjestelmä.

 

(Yrjö Hakanen + 3 valtuutettua)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »