Talousarvioaloite terveyspalveluista

25.2.2009

Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun
toteuttamiseksi Helsingissä pitää varmistaa perusterveydenhuollon, hammashoidon
ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen pääsääntöisesti kaupungin omana
toimintana ja lähipalveluna.

Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja
mielenterveystoimipisteverkkoa ei enää karsita vaan vahvistetaan palvelujen
alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Lähiterveysasemaverkon
laajentamiseen on tarvetta esimerkiksi Vuosaaressa ja muillakin alueilla mm.
uusien suurten asuinalueiden rakentamisen myötä. Myöskään pitkäaikaissairaalan
hoitopaikkoja ei enää vähennetä taloussuunnittelukaudella.

Hoitotakuun toteuttamiseksi lisätään terveyskeskuksen raamiin 15 miljoonaa
euroa kullekin vuodelle 2010-2012 seuraavasti:
a. terveysasemille ensivastaanoton varmistamiseksi, omalääkärin ensiarvion
jonojen lyhentämiseksi ja lääkäreiden vastuuväestöjen pienentämiseksi (henkilöstön
lisäämiseen 3 miljoonaa euroa)
b. hammashoidon ja psykiatrian hoitoaikojen enimmäisaikojen, hyvän laadun ja
asiakaspalvelun turvaamiseksi – henkilökuntaa lisätään (3 miljoonaa euroa) ja
hoito toteutetaan terveyskeskuksen omana toimintana
c. HUS:n palvelujen ja kaupungin oman erikoissairaanhoidon resurssien
lisäämiseen hoitotakuun velvoitteiden toteuttamiseksi HUS:n ja kaupungin omana
toimintana; yhteispäivystykseen järjestämiseen; ja kriisiryhmien varmistamiseen
(yhteensä 4 miljoonaa euroa)
d. kotisairaanhoidon henkilöstön lisäämiseksi – erityisesti monipuolisen
kuntoutuksen vahvistamiseksi sekä ehkäisevän työotteen varmistamiseksi – ja
kotilääkäritoiminnan laajentamiseen (yhteensä 3 miljoonaa euroa)
e. päihde- ja mielenterveyspalvelujen puutteiden korjaamiseen; huumehoidot,
lasten ja nuorten psykiatriset tutkimukset ja hoidot (yhteensä 2 miljoonaa).

Lisäksi päätetään, että kaupunki ei kilpailuta yhtään
terveysasemaa ja että ostopalvelujen lisäämisen sijasta kehitetään kaupungin
omaa toimintaa, joka tulee edullisemmaksi ja mahdollistaa hoito- ja
palvelukokonaisuuksien yhtenäisen ja pitkäjänteisen kehittämisen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »