Talousarvioaloite tonttivuokrien kohtuullistamisesta

25.2.2009

Asumiskustannusten suuruus on vakava ongelma. Se vaikeuttaa
asukkaiden toimeentuloa ja myös kaupungin kehitystä. Esimerkiksi Tukholmassa
tonttivuokrien taso on 2 – 3 –kertaa alhaisempi kuin Helsingissä.

Helsingin tonttivuokrille asetettu 4 prosentin tuottovaatimus
perustuu vuoden 1980 olosuhteisiin, jolloin inflaatio ja korkotaso oli
erilainen kuin nykyään. Markkinoilla vastaavankaltaisten pitkäaikaisten ja
käytännössä riskittömien sijoitusten reaalituotto on ollut viime vuosina alle
kaksi prosenttia.

Tonttien vuokratasoa nostaa Helsingissä lisäksi se, että
kiinteistövirasto pitää vuokrien määräytymisen lähtökohtana korkeita
laskennallisia arvioita tonttimaan arvosta. Näitä pääoma-arvoja on viime
aikoina nostettu viraston päätöksillä jopa 10 % vuodessa. Tällä vauhdilla
tonttivuokrat uhkaavat kaksinkertaistua kuudessa vuodessa.

Kunnan tehtävänä ei ole voiton tavoitteleminen tonttimaan
ansiottomalla arvonnousulla. Kaupungin tulee päinvastoin omilla toimillaan
pyrkiä hillitsemään asumiskustannusten nousua ja turvaamaan asukkaiden oikeus
kohtuuhintaiseen asumiseen. Tonttivuokrien tuottotavoitteen kohtuullistaminen
ei vähennä kaupungin tuloja nykyisestä, koska lähivuosina tulee uusittavaksi
suuri määrä vanhoja huomattavasti matalammalla tasolla solmittuja maanvuokrasopimuksia
ja solmittavaksi suuri määrä uusien alueiden maanvuokrasopimuksia.

Esitämme, että talousarviossa 2010 ja taloussuunnitelmassa
2010-2012 päätetään kohtuullistaa vuodesta 1980 alkaen tehtyjä asuntotonttien
maanvuokrasopimuksia niin, että vuosivuokra on 2 prosenttia tontin
laskennallisesta arvosta ja että laskennalliset arvot muutetaan uusissa ja
uusittavissa sopimuksissa kohtuullisiksi.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »