Talousarvioaloite työllistämisestä

25.2.2009

Kansainvälinen talouskriisi ja lama vaikeuttavat
työllisyyttä myös Helsingissä. Ennusteiden mukaan työttömyyden paheneminen
tulee näkymään Helsingissä erityisesti ensi vuonna kun lama leviää
rakennustoiminnasta ja vientiteollisuudesta laajemmin myös palvelualoille.
Pääkaupunkiseudun kehitykseen paljon vaikuttava elektroniikka-ala on jo
aloittanut laajat irtisanomiset, joka vaikeuttaa myös elinkeinoelämän
palvelujen työllisyyteen.

Helsingin kaupunki on viime vuosina vähentänyt kunnan omia
työllistämistoimia. Työllisyyden hoitamiseen tarkoitettuja määrärahoja on
vähennetty ja toimenpiteet ovat riippuneet entistä enemmän yksityisen sektorin
työllistämisestä. Nykyisen talouskriisin ja laman oloissa yksityisen sektorin
työllisyyden näkymät ovat heikentyneet. Työpaikkojen syntyminen ja erityisesti
työttömien työllistäminen riippuvat entistä enemmän kunnan omista toimista.

Työmarkkinatukilain muutos on johtanut siihen, että kunnat
joutuvat maksamaan puolet vähintään 500 päivää työttömänä olleiden
työmarkkinatuen kustannuksista. TE-keskuksen tietojen mukaan Helsinki joutui
maksamaan näitä kustannuksia vuonna 2007 noin 20 miljoonaa ja viime vuonna
ennakkotietojen perusteella lähes yhtä paljon. Sekä työttömien että kaupungin
kannalta olisi hyödyllisempää ja edullisempaa käyttää tällaiset rahat
työllistämiseen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2010
talousarvioon ja taloussuunnitelman 2010-2012 raamiin lisätään 10 miljoonaa
euroa käytettäväksi työttömien työllistämiseen, tukityöllistämiseen,
työllistämisjaksojen pidentämiseen, nuorten työllistämisen aloituspaikkojen
lisäämiseen ja ns. matalan kynnyksen työpaikkojen luomiseen vaikeasti
työllistyville kunnan tehtäviin ja kolmannelle sektorille.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »