Talousarvioaloite työllisyyden edistämisestä

26.2.2014

Työttömien määrä on kasvanut Helsingissä vuoden aikana yli 25 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuussa jopa 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli vuoden alussa jo 33 000. Laajinta työttömyys on teollisuudessa ja rakennusalalla, mutta suhteellisesti eniten työttömyys on lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Samaan aikaan kaupungin työntekijöiden määrä on pysynyt lähes ennallaan, vaikka kaupungin asukasluku on kasvanut ja kunnan tehtävät ovat lisääntyneet. Tämä näkyy yhtäältä palvelujen riittämättömyytenä ja toisaalta työntekijöiden uupumisena.

Työttömyys on suurta inhimillisten ja yhteiskunnallisten voimavarojen haaskausta. Sen vaikutukset heijastuvat monella tavalla ja kauas tulevaan. Se tulee myös kaupungille kalliiksi. Esimerkiksi viime vuonna kaupunki joutui maksamaan pitkäaikaistyöttömyyden takia työmarkkinaosuuksina Kelalle ns. sakkomaksua noin 27 miljoonaa euroa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että talousarvion 2015 raamiin ja taloussuunnitelman 2015 – 2017 pohjaan lisätään työllisyyden edistämiseksi 5 miljoonan euroa työttömien ja nuorten työllistämiseksi kaupungin virastojen ja laitosten tehtäviin, tukityöllistämiseen ja työllistämisjaksojen pidentämiseen.

Osan määrärahasta esitämme käytettäväksi nuorisotakuun toteuttamiseen kehittämällä uusia innovatiivisia työllistymispolkuja yhteistyössä kunnallisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä palkkatuella työllistettyjen nuorten jatkotyöllistämiseksi kaupungin ja kolmannen sektorin tehtäviin.

Samalla esitämme, että talousarviossa ja –suunnitelmassa ryhdytään toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi palvelujen lisäksi luomalla kannattavaa liiketoimintaa esimerkiksi perustamalla kaupungille rakennusliike ja kehittämällä omaa tuotantoa muun muassa uusiutuvan energian, älykkäiden liikenneverkkojen ja tietotekniikan sovellusten kehittämisen aloilla. 

Yrjö Hakanen
+ 8 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »