Talousarvioaloite työllisyyden hoitamisesta

11.3.2015

Työttömyys on kasvanut Helsingin seudulla viime vuosina nopeasti. Tämä koskee myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, vaikka tavoitteena on ollut ehkäistä etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömyyden kasvu koskee myös monia pitkälle koulutettuja työnhakijoita.

Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja ei ole kuitenkaan lisätty. Ne ovat olleet ennallaan jo useamman vuoden ajan. Kaupunki ei ole myöskään lisännyt työpaikkoja omassa toiminnassaan, vaikka palvelujen tarpeet ovat muun muassa asukasmäärän ja kunnan velvoitteiden myötä lisääntyneet.

Tänä vuonna kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat maksut työmarkkinatuen kuntaosuuksista arvioidaan ylittävän jo 50 miljoonan euron tason. Tällaisten ”sakkojen” maksaminen siitä, että ihmisiä pidetään työttömänä, on taloudellisesti järjetöntä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Pitkittyvällä työttömyydellä on myös monia muita kielteisiä vaikutuksia.

Esitämme, että talousarvion 2016 raamiin ja taloussuunnitelman 2016-2018 pohjaan lisätään 8 miljoonaa euroa työttömien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tukityöllistämiseen. Osan määrärahasta esitämme käytettäväksi nuorisotakuun toteuttamiseen kehittämällä uusia työllistymispolkuja ja palkkatuella työllistettyjen nuorten jatkotyöllistämiseen.

Samalla esitämme, että ryhdytään toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi kaupungin palveluihin ja luomalla kaupungille lisää kannattavaa liiketoimintaa, kuten rakennusliike, uusiutuvan energian tuotantoa ja tietotekniikan sovellusten kehittämistyötä.

Yrjö Hakanen + 11 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »