Talousarvioaloite työllisyydestä

17.2.2010

Talousarvioaloite työllisyyden edistämisestä

Työttömyys on kasvanut Helsingissä viimeksi kuluneen vuoden aikana lähes puolella. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on kasvanut jopa 80 prosenttia. Myös pitkäaikaistyöttömyys ja maahanmuuttajien työttömyys ovat kääntyneet uudelleen nousuun.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Kaupungilla on myös suuri vastuu ja monia mahdollisuuksia torjua työttömyyttä ja edistää työllisyyttä. Kaupungin roolia työllistäjänä korostaa se, että yksityisen sektorin työllisyyden näkymät ovat monella alalla heikentyneet. Toisaalta monissa kaupungin järjestämissä palveluissa on nykyisin niin vähän työntekijöitä, että se aiheuttaa työssä uupumista, lisää sairastavuutta ja vaikeuttaa laadukkaiden palvelujen turvaamista.

Työttömyys, etenkin nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys, tulevat monella tavalla kalliiksi sekä työttömille että kaupungille. Kunta joutuu muun muassa maksamaan Kelalle puolet vähintään 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen kustannuksista. Sekä työttömien että kaupungin kannalta olisi hyödyllisempää käyttää rahat työllistämiseen eikä tällaisiin ”sakkomaksuihin”.

Rakentaminen, peruskorjaus sekä kaukolämpö- ja vesijohtoverkostojen kunnostaminen ovat esimerkkejä alueista, joilla kaupunki voi kehittää työtä ja tuloja tuovaa toimintaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2011 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2011-2013 pohjaan lisätään 15 miljoonaa euroa käytettäväksi työttömien työllistämiseen, tukityöllistämiseen, työllistämisjaksojen pidentämiseen sekä nuorten työllistämisen aloituspaikkojen ja vaikeasti työllistyvien työpaikkojen luomiseen.

(Allekirjoittajana 18 valtuutettua eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »