Talousarvioaloite työntekijöiden palkkojen parantamiseksi

2.3.2011

Talousarvioaloite 2012 työntekijöiden palkkojen parantamiseksi

Kunta-alalle on tehty matalatasoiset valtakunnalliset työehtosopimukset. Monien kaupungin työntekijöiden palkat voivat reaalisesti heikentyä Helsingissä, jossa asuminen ja monet muut elinkustannukset nousevat usein muuta maata enemmän.

Moniin kaupungin tehtäviin on jo nyt vaikea saada työntekijöitä, koska palkalla on vaikea tulla toimeen. Kaupungin tarjoama palkka ei aina ole kilpailukykyinen yksityisen sektorin palkkoihin verrattuna.

Palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisen tarvetta korostaa se, että kaupunki joutuu hakemaan lähivuosina aiempaa enemmän uusia työntekijöitä kun ns. suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Palkkojen tason yleistä korottamista ei voi korvata palkitsemisjärjestelyillä, jotka koskevat parhaimmillaankin vain osaa työntekijöistä ja jotka toteutetaan kunkin viraston ja laitoksen budjetin puitteissa.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2012 ja taloussuunnitelman pohjaan 2012-2014 lisätään 30 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen ns. Helsinki-lisällä tai muulla henkilöstöryhmien kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla.

Yrjö Hakanen
Lilli Autti

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »