Talousarvioaloite vammaisten palveluista

25.2.2009

Lainsäädännön muutokset ovat tuoneet ja tuovat kunnille
lisää velvoitteita vammaisten, erityisesti kehitysvammaisten ja
vaikeavammaisten palveluissa. Muun muassa palveluasumisen, henkilökohtaisen
avustajan, omaishoidon tuen, työllistämispalvelujen ja kuljetuspalvelujen
tarpeet ylittävät selvästi nykyiset resurssit. Esimerkiksi kehitysvammaisten
lasten perhe-, yhteisö- ja laitoshoidon paikkoja on liian vähän.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion 2010
raamiin ja taloussuunnitelmaan 2010-2012 lisätään 4 miljoonaa euroa
käytettäväksi vammaispalvelujen, erityisesti kehitysvammaisten ja
vaikeavammaisten lasten ja nuorten palvelujen parantamiseen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »