Talousarvioaloite varhaiskasvatuksesta

12.3.2014

Varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeet ovat toistuvasti ylittäneet kaupungin budjetin arviot. Helsingin talouden ja toiminnan seurantaraportin 4/2013 mukaan päivähoitoikäisiä lapsia oli viime vuoden lopussa noin 900 enemmän kuin budjetissa oli arvioitu.

Varhaiskasvatuksen määrärahojen alimitoittaminen on johtanut siihen, että päiväkotien lapsiryhmät ovat liian suuria ja että kaikille lapsille ei kyetä järjestämään päiväkotipaikkaa lähipalveluna. Päiväkotien tilanahtautta lisää päätös pienentää päiväkotien tilavaatimus 9 neliöstä lasta kohti 8 neliöön uusissa tiloissa ja niissä vanhoissa tiloissa, joissa se on mahdollista. Tähän liittyvät ongelmat ovat tulleet esille muun muassa Pitäjänmäen uuden päiväkodin kohdalla. Lisäksi tiukat käyttöastevaatimukset eivät ota riittävällä tavalla huomioon lasten ja työntekijöiden tilapäisiä poissaoloja.

Varhaiskasvatus on kaikille alle kouluikäisille lapsille kuuluva oikeus. Helsingin ei pidä lähteä mukaan kaventamaan subjektiivista päivähoito-oikeutta. Varhaiskasvatuksen laatu riippuu ennen muuta henkilöstön koulutuksesta ja riittävyydestä. Siksi esitämme, että Helsingissä otetaan lähtökohdaksi henkilöstömitoituksessa se, että jokaisessa lapsiryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Lapsiryhmien tulee olla mahdollisimman pysyviä ja nykyistä pienempiä.

Esitämme, että vuoden 2015 talousarvion raamiin ja 2015-2017 taloussuunnitelman pohjaan lisätään 5 miljoonaa euroa kohdennettavaksi varhaiskasvatuksen kehittämiseen kaupungin omana toimintana, päiväkotien lapsiryhmien pienentämiseen, tilamitoituksen palauttamiseen 9 neliöön ja alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden määrän lisäämiseen.

Lisäksi esitämme, että investointiohjelmassa huomioidaan päiväkotien rakentamisen lisätarve ja että nämä palvelut toteutetaan rakennettaville uusille alueille etupainotteisesti.

Yrjö Hakanen + 10 valtuutettua SDP:stä, vihreistä, VAS:sta ja Perussuomalaisista

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »