Talousarvioaloite varhaiskasvatuksesta

13.2.2013

Helsingin kaupungin päiväkoteihin on vuosi toisensa jälkeen tullut enemmän lapsia kuin budjetissa on arvioitu. Viime vuoden lopussa lapsia oli noin 1 000 enemmän kuin budjetissa ennakoitiin.

Varhaiskasvatuksen alibudjetoiminen on johtanut siihen, että lapsiryhmät ovat suuria, tilat usein ahtaita ja kaikki eivät saa päivähoitoa lähipalveluna. Lähtökohta 93 prosentin ”käyttöasteesta” ei ota riittävästi huomioon lasten ja myös työntekijöiden tilapäisiä poissaoloja. Sijaisista on jatkuvasti pulaa. Lisäksi Helsingin päiväkodeissa on keskimäärin vain yksi alan korkeakoulututkinnon suorittanut kolmea muuta työntekijää kohti, kun naapurikunnissa suhde on kaksi ja kaksi.

Esitämme, että varhaiskasvatusviraston vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään päivähoidon kehittämiseen kaupungin omana toimintana  ja lähipalveluna 5 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. ryhmäkokojen pienentämiseen ja alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden palkkaamisen lisäämiseen.

Lisäksi esitämme, että investointiohjelmassa huomioidaan lasten päiväkotien rakentamisen lisätarve ja että päiväkodit toteutetaan uusille alueille heti asuntotuotannon alusta alkaen.

Yrjö Hakanen + 5 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »