Tapulin Maatullinpuiston kaava

15.1.2014

Kun Tapulikaupunki nousi 70-luvulla Puistolan asemanseudun pelloille, teki Harri Saksala laulun tästä ”nyky-Suomen New Yorkista”.  Asukkaiden aktiivisuuden tuloksena alueelle saatiin vähitellen palveluja ja myös yhdessä asukkaiden kanssa tehty vihersuunnitelma.

Sen jälkeen alueelle on rakennettu lisää asuntoja. Se on tiiviisti rakennettu ja asunnot pääosin pieniä. Tämä korostaa virkistys- ja viheralueiden merkitystä, etenkin kun niitä on jo aiemmilla kaavamuutoksilla pienennetty.

Tässä esityksessä osa lisärakentamisesta tulisi kuitenkin yleiskaavassa kaupunkipuistoksi merkitylle alueelle. Tapulikaupunki-Seura ja alueen asukkaat ovat ottaneet kantaa kaupunkipuistoon ja leikkipuistoon rakentamista vastaan. Asukkaat ovat arvostelleet myös alueen tonttitehokkuuslukujen nostamista. Myös palvelujen parantamisesta on tehty esityksiä, muun muassa maauimalan saamiseksi ja leikkipuistorakennuksen korjaamiseksi.

Kuten sanottu, Tapulikaupunki on alun perin rakennettu tiiviisti ja sitä on jo useilla aiemmilla kaavamuutoksilla tiivistetty. On kohtuutonta, että tiivistäminen ollaan nyt viemässä alueen muutenkin vähille viheralueille ja leikkipuistoon.

Esitän, että valtuusto palauttaa kaavaesityksen uuteen valmisteluun niin, että rakentamista ei uloteta kaupunkipuiston alueelle ja että leikkipuiston nykyiset kumpareet säilytetään.

(Palautusesitystä kannatti Leo Stranius vihreistä. Se hylättiin äänin 78 – 5, palautuksen kannalla olivat Hakanen, Stranius, Muttilainen, Koivulaakso ja Ingervo.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »