Tarkastuslautakunnan raportointioikeudesta

8.6.2011

Ihmettelen, miksi kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen enemmistö haluaa rajata tarkastuslautakunnan toimivaltaa?

Valtuuston strategiaohjelmassa korostetaan eettisten periaatteiden, hyvän maineen, hallinnon avoimuuden ja valtuuston roolin vahvistamista.

Kaupunginjohtaja ja –hallitus ovat tilivelvollisia, joiden olisi jo senkin takia syytä välttää sellaisia toimia, jotka rajoittavat tarkastuslautakunnan mahdollisuuksia toimia valtuuston asettamana itsenäisenä hallinnon ja talouden tarkastajana.

Erityisen kummalliseksi asian tekee se, että kiista tarkastuslautakunnan oikeudesta raportoida valtuustolle asiasta, jota valtuusto on edellyttänyt, on noussut esille harmaata taloutta koskevan selvityksen yhteydessä. Etenkin, kun tuo selvitys osoittaa, että harmaa talous on huolestuttavan laajasti tunkeutunut kaupungin toimintaan.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä kannattaa tarkastuslautakunnan tarkastussääntöön esittämää lisäystä mahdollisuudesta tehdä valtuustolle erillisiä raportteja.

Jos tällainen muutos edellyttää joitain täällä esitettyjä muita muutoksia, ne voidaan varmasti valmistella nopeasti.
Itse on usko, että tarkastuslautakunnan esittämä erillisraportoinnin mahdollisuus aiheuttaisi mitään ongelmia tai turhaa paperinpyöritystä. Sen sijaan tarkastuslautakunnan esityksen torjuminen on jo herättänyt kaupungin hallintoa koskevia ikäviä kysymyksiä siitä, miksi kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen enemmistö pelkäävät tarkastuslautakunnan raportointia?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »