TeliaSoneran osakkeiden myyntitulot uusien työpaikkojen luomiseen

11.12.2004

TeliaSoneran osakkeiden myyntitulot uusien työpaikkojen luomiseen

 

Matti Vanhasen hallituksen päätös myydä merkittävä osa TeliaSoneran osakkeista vähentää entisestään julkisen vallan mahdollisuuksia vaikuttaa tietoliikenneyhteyksien kehitykseen. Tämä  lisää eriarvoisuutta tilanteessa, jossa televiestinnällä on yhä tärkeämpi merkitys muun muassa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja alueellisen kehityksen kannalta.


Televiestinnän muuttuminen yhä yksipuolisemmin kaupallisen voitontavoittelun ehdoilla tapahtuvaksi on seurausta eduskunnan jo Paavo Lipposen hallituksen kaudella antamista yksityistämisvaltuuksista, joita olivat mukana hyväksymässä nykyisten hallituspuolueiden ja oikeiston lisäksi myös vasemmistoliitto ja vihreät. SKP vastustaa julkisten palvelujen yksityistämistä.

Valtio saa TeliaSoneran osakkeiden myynnistä julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan noin 1 150  miljoonaa euroa. Nämä varat on käytettävä uusien valtion ja kuntien pysyvien työpaikkojen luomiseen. Näin voitaisiin korvata niin Kemijärven ja Viialan kaltaisten kuntien kuin Helsinginkin menettämiä teollisia työpaikkoja perustamalla uutta valtion yritystoimintaa.

TeliaSoneran osakkeiden myyntituotoilla tulee luoda uusia työpaikkoja julkiseen terveydenhuoltoon, koulutukseen, vanhusten palveluihin, joukkoliikenteeseen, ympäristönsuojeluun ja rakentamiseen. Osa varoista tulee ohjata nimenomaan Pohjois- ja Itä-Suomen työllisyyden parantamiseen.

Valtiolle osakkeiden myynnistä tulevia varoja ei pidä käyttää varallisuusveron poistamisen ja muiden rikkaille annettujen verohelpotusten rahoittamiseen. Eduskunnan tulee hylätä tällaiset tuloeroja kasvattavat veroesitykset ja ohjata näin valtiolle saatavat verotulot kuntien peruspalvelujen rahoituskriisin helpottamiseen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »