Terveyspalvelumaksuista päättäminen

29.4.2009


Helsingin seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidien ja
useiden muiden viime vuoden keväällä esittämässä aloitteessa – johon kaupunginhallitus nyt vastaa – esitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelumaksujen korotuksista luopumista. Vaikka maksuja korotettiin syksyllä,
on asia edelleen ajankohtainen paristakin syystä.

Ensinnäkin äskettäin julkaistu tutkimus vahvistaa
aloitteessa esitetyn arvion siitä, että palvelumaksut lisäävät eriarvoisuutta.
Tutkimustulosten mukaan vähävaraisimpien terveyspalvelujen käyttö on vähentynyt
ja sairastavuus lisääntynyt terveyskeskusmaksujen käyttöönoton jälkeen.

Toiseksi tähän liittyy kysymys siitä, miten maksuista
päätetään. Sosiaalipalvelumaksujen osalta päätös tehtiin sosiaalilautakunnassa.
Sen sijaan terveydenhuollon palvelumaksut nousivat ilman, että asiasta olisi
lautakunta tai edes kukaan virkamies tehnyt päätöstä.

Mielestäni valtuuston ei pidä hyväksyä sitä, että
terveyspalveluissa maksut nousevat automaattisesti aina kulloinkin lain
sallimaan maksimiin ilman, että asiaa käsitellään valtuustossa tai edes
lautakunnassa.

Ehdotan seuraavaa pontta:Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus muuttaa
14.2.2000 tekemänsä päätöksen siten, että terveyspalvelujen maksut tulee
päättää valtuustossa, kaupunginhallituksessa tai terveyslautakunnassa.

(Valtuusto hylkäsi ponnen äänin 35 – 29 – 17)

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »