Tilaaja-tuottajamalli

24.11.2016

Blogi

Tilaaja-tuottajamalli

–  13.3.2008 

 

Pääkaupunkiseudun kuntien johtajat ovat päättäneet esittää Helsingin
seudun joukkoliikenteen keskittämistä yhden tilaajaorganisaation alaisuuteen. Samalla
on tarkoitus siirtyä tilaaja-tuottajamalliin koko joukkoliikenteen
järjestämisessä, myös raideliikenteessä VR:n lähiliikenne mukaan lukien.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esitteli suunnitelmia eilen
kaupunginvaltuustolle. Keskeiset poliittiset ryhmät olivat jo sitoutuneet tähän
tilaaja-tuottajamalliin. Mutta kukaan ei oikeastaan näyttänyt tietävän, mihin
oli sitouduttu.

Pajusen vastaukset minun ja muutaman muun valtuutetun
kysymyksiin paljastivat, että valmistelussa ei ole selvitetty EU-säädösten
vaikutuksia tilaaja-tuottajamallin toteuttamiseen, ei ole selvää
hallintomallista, ei tiedetä ketkä päättävät lippujen hinnoista, ei ole selvyyttä
muutosten vaikutuksista henkilöstön asemaan jne.

Valmistelussa on sivuutettu myös kriittinen tutkimus, jota on niin meiltä kuin muualta, tilaaja-tuottajamallin
ja kilpailuttamisen kokemuksista. Valmistelijoiden kannattaisi tehdä opintomatka vaikka Britanniaan katsomaan, mihin raideliikenteen kilpailuttaminen on siellä johtanut. 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »