Tonttivuokrat ja budjettiraami

1.4.2009


Meihin valtuutettuihin on tänään vedottu Tontinvuokraajien
kansalaisliikkeen mielenilmauksella tonttivuokrien korotusten
kohtuullistamiseksi. Nyt käsiteltävä esitys Laajasalon viiden asuintalotontin
vuokrista perustuu samoin kohtuuttomiin lähtökohtiin. Tämän esityksen vaikutus
asumiskustannuksiin olisi kahden euron tai lähes kahden euron tasoa
asuntoneliötä kohti.

Tonttivuokrista on tehty kaupunginhallituksen
budjettiraamineuvotteluissa kaupankäynnin – vai pitäisikö sanoa kiristyksen –
välikappale. Pidän tätä vääränä ja epäoikeudenmukaisena.

Tonttivuokria maksavat asukkaat osallistuvat joka
tapauksessa entistä suuremmalla summalla kaupungin menojen kattamiseen. Jos
tonttivuokrien tuottovaatimus puolitettaisiin, kaupunki saisi silti
uusittavilla sopimuksilla moninkertaisesti nykyistä enemmän
tontinvuokratuottoja. Tällä puolta pienemmällä tuottovaatimuksella
tonttivuokrat olisivat kuitenkin samaa tasoa kuin esimerkiksi Tukholmassa.

Mielestäni kaikki nämä kohtuuttoman korkealla tasolla tehdyt
ja nyt tehtävät uudet tonttivuokrasopimukset tulee ottaa käsittelyyn kun
valtuusto käsittelee tonttivuokrien määräytymisperusteita myöhemmin tämän kuun
aikana.

 

 

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »