Töölön parkkilaitos

29.2.2012

Tämän ehdotuksen mukaan asemakaavalla mahdollistettaisiin 800 auton pysäköintilaitoksen rakentaminen Mannerheimintie 46-50 kohdalle. Osa paikoista tulisi muuhun kuin asukkaiden käyttöön. Ajoyhteys tehtäisiin Kivelänkadun puistikkoa pienentämällä.

Tässä yhteydessä ei esitetä maanpäällisten pysäköintipaikkojen vähentämistä muuta kuin 100 paikalla Töölöntorilta. Autopaikkojen määrä alueella siis kasvaa 700. Näin ehdotus jatkaa yksityisautoilua lisäävää linjaa, vaikka kaupungin strategioiden mukaan tavoitteena pitäisi olla yksityisautoilun osuuden vähentäminen.

Ehdotan, että valtuusto palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että pysäköintilaitoksen rakentaminen vähentää vastaavasti muita pysäköintipaikkoja alueella.

(Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »