Tuhotaanko Helsingin merellinen julkisivu?

31.3.2008

Valtuustokysely Eteläsataman ja Kauppatorin alueen suunnittelusta

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tilannut yleissuunnitelman
Eteläsataman, Kauppatorin ja Katajannokan Kanavarannan alueiden kehittämisestä.
Kyse on kaupunkikuvallisesti Helsingin arvokkaimmista alueista. Tähän historialliseen
maisemaan ollaan tuomassa valtavien kansirakenteiden alle sijoittuvia liike-,
hotelli- ja asuintaloja. Lisäksi yksityisen sijoittajan palkkaama toimisto esittää
Katajannokan laiturille massiivista hotellia, jonka suunnittelija ei ollut
käynyt edes Helsingissä ennen suunnitelmansa julkistamista.

Alueet ovat paitsi poikkeuksellisen arvokkaita myös herkkiä
alueita, joiden suunnittelu edellyttää erityistä vastuullisuutta, avoimuutta ja
vaihtoehtojen harkintaa. Suunnitelmia on kuitenkin valmisteltu ilman, että on selvitetty
julkisessa keskustelussa vaihtoehtoja ja että asemakaavan valmistelussa olisi
edetty alkua pidemmälle. Toimintojen ja kaupunkikuvan hahmottelusta ei ole
järjestetty arkkitehtuurikilpailuja. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan
kaupunki aikoo luovuttaa arvotontin yksityiselle sijoittajalle ilman tontinluovutuskilpailua
ja selkeitä reunaehtoja mm. rakennuksen koosta, korkeudesta, sijoituksesta,
avoimuudesta ja käyttötarkoituksesta.

Kysyn, mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus on ryhtynyt
huolehtiakseen siitä, että Eteläsataman, Kauppatorin ja Katajannokan
Kanavarannan suunnittelussa noudatetaan kaupunkisuunnittelun parhaita menettelytapoja,
selvitetään arkkitehtuurikilpailujen avulla erilaisia vaihtoehtoja ja käydään
niistä julkista keskustelua ja että alueelta ei sitouduta luovuttamaan
sijoittajille tontteja ilman asianmukaista asemakaavaa,
tontinluovutuskilpailuja ja siihen liittyviä selkeitä reunaehtoja.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »