Tuki ahtaajien lakkotaistelulle

16.3.2010

AKT:n satamia koskeva lakkotaistelu ansaitsee myös muiden alojen työntekijöiden kaiken tuen. Työtaistelussa on kyse ennen muuta irtisanomisten rajoittamisesta. Tämä olisi periaatteellisesti tärkeä päänavaus irtisanomissuojan parantamiseen Suomessa, jossa se on Euroopan huonoimpia. Juuri tästä syystä Elinkeinoelämän keskusliitto vastustaa asiasta sopimista. 

Irtisanomissuojan ja palkkojen ostovoiman turvaamisen ohella lakossa on kyse työelämän yleiseksi vitsaukseksi muodostuneen halpatyövoiman ja vuokratyöfirmojen hyväksikäytön rajoittamisesta. Työnantaja ajaa jaksotyöhön siirtymistä, osa-aikatyön laajentamista ja tilapäistyövoiman käytön lisäämistä. AKT on puolestaan esittänyt muutosturvaa, johon kuuluvat neuvottelut irtisanomisten välttämiseksi tai uuden työpaikan löytämiseksi, 12 kuukauden takaisinottovelvoite irtisanotuille kun töitä ilmaantuu ja oikeus muutosturvarahaan, jos irtisanottu on 12 kuukauden jälkeen vailla vakinaista työtä.

Työnantajat vaativat ahtaajia tyytymään lähes nollalinjan palkankorotuksiin eli reaaliansioiden alentamiseen. Samaan aikaan satamaoperaattorien pääomistajat, kuten UPM, jakavat omistajilleen entistäkin suurempia osinkoja. Pörssiyhtiöt jakavat osinkoja 13 % viime vuotta enemmän, eli rahaa palkankorotuksiin ja muutosturvaan olisi. Elinkeinoelämän keskusliitto ja porvarihallitus pyrkivät yhteisvoimien laittamaan Wahlroosien ja muiden pörssikeinottelijoiden aiheuttaman laman kustannukset työntekijöiden maksettavaksi.

Paperiteollisuus käyttää lakkoa jopa tekosyynä seisokeille, joilla se pyrkii nostamaan sellun hintaa ja painostamaan ay-liikettä. Samalla EK lietsoo 30-luvun oikeistolaista henkeä lakko-oikeuden rajoittamiseksi. Satamien ahtaajien lakko on laillinen ja oikeutettu työtaistelu eikä sen perusteella ole mitään aihetta rajoittaa työntekijöiden oikeutta puolustaa etujaan tarvittaessa lakolla.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »