Tuomarinkylän kartanon ja Helsinki-puiston alueelle ei pidä rakentaa

12.12.2012

Tämä Tuomarinkylän kartanoalueen asemakaavan esittelyteksti ja kaupunginhallituksen käsittelyssä muutettu päätösesitys ovat keskenään ristiriidassa.

Esittelytekstin mukaan Tuomarinkylän kartanon ja sitä ympäröivä peltoalue on ainutlaatuinen, valtakunnallisesti merkittävä historiallinen ja kulttuurimaisema, jota on tarkoitus suojella asemakaavalla. Se on myös osa Helsinki-puistoa, jota on päätetty kehittää kokonaisuutena sen historiallisia, luonto- ja virkistysarvoja korostaen.

Kaupunginhallitus rajasi kuitenkin tämän kaava-alueen ulkopuolelle 33 hehtaaria. Käytännössä koko kartanon läntinen puoli peltomaisemasta ja siellä olevat virkistysalueet repäistiin irti kokonaisuudesta. Samalla mahdollinen rakentamisalue ulotettiin näiden peltojen lisäksi Tuusulantien varteen, melualueelle.

Pidän merkillisenä sitä, että kaavoituksesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja lähtee kaupunginhallitusvaiheessa tekemään näin suuria muutosesityksiä ja että kaupunginhallitus ne hyväksyy. Tällainen menettelytapa asettaa kyseenalaiseksi tämän kaavavalmistelun keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet. Voi kysyä, mistä tämä idea kartanoalueen pelloille rakentamisesta on tullut. On vaikea uskoa, että apulaiskaupunginjohtaja on sitä ihan yksin keksinyt. Onko normaalin kaavavalmistelun ohittavasta sopimisesta tulossa ”Turun taudin” kaltainen virus myös Helsinkiin? Tässähän näyttää toistuvan sama kuin aiemmin Katajannokan hotellihankkeessa tai viimeksi Jätkäsaaren pilvenpiirtäjän kohdalla.

Esitän, että valtuusto palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että se vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan kaupunginhallitukselle tekemää esitystä. (Tämä lautakunnan esitys on luettavissa päätösjärjestelmästä.)

(Palautusesitystä ei kannatettu.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »