Työehtosopimusten noudattaminen henkilökohtaisia avustajia välittävissä ostopalveluissa

31.3.2016

Työehtosopimusten noudattaminen henkilökohtaisia avustajia välittävissä ostopalveluissa

Helsingin kaupunki hankkii ostopalveluina henkilökohtaisia avustajia vammaisille ja vanhuksille eräisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n tietojen mukaan osa palveluseteleillä henkilökohtaisia avustajia välittävistä yrityksistä ei noudata työsuhteissa yksityisen sosiaalipalvelualan yleissitovaa työehtosopimusta. Tästä on ollut seurauksena se, että monet henkilökohtaiset avustajat ovat menettäneet heille kuuluvat lomarahat sekä ilta- ja lauantailisät.

Henkilökohtainen apu on Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Henkilökohtaisen avun järjestämismuodot on määritelty vammaispalvelulaissa.  Tämän vuoksi henkilökohtaista apua tarjoavan yrityksen, järjestön, yhteisön tulee noudattaa vähintään yleissitovaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Myös aluehallintovirasto on todennut tämän tarkastuslausunnossaan.

Tilaajana Helsingin kaupunki luonnollisesti edellyttää palveluja ostaessaan yrityksiltä, että ne noudattavat lainsäädäntöä ja sitovia vähimmäistyöehtoja. Käytännössä ainakaan kaikissa henkilökohtaisten avustajien palveluja koskevissa hankinnoissa ei ole kuitenkaan kirjattu sopimusehtoihin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusten noudattamista. Tämä jättää työntekijöiden aseman turvattomaksi, kun esimerkiksi ns. nollasopimuksille työskentelevien on vaikea riitauttaa asiaa.

Ehdotamme, että Helsingin kaupunki edellyttää palvelujen kilpailuttamisessa ja palvelujen tuottajiksi valittavien hankintasopimuksissa, että palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat selvästi noudattamaan lainsäädäntöä ja alan yleissitovia työehtosopimuksia.

Yrjö Hakanen + 34 muuta valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »