Työväenopiston johtosäännön muutos

12.12.2012

Vaikka valtuuston kokous on jo kestänyt, en voi ohittaa tätä työväenopiston johtosäännön muutosta.

Työväenopiston johtokunta valmisteli tätä asiaa perusteellisesti ja teki esityksen uudeksi johtosäännöksi. Sääntötoimikunta muutti sen kuitenkin ihan toisenlaiseksi.

Hallintokeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen toimesta työväenopistoon ajetaan johtajavaltaisempaa hallintoa. Tähän liittyy myös alueopistojen lopettaminen. Tällainen keskitetty virkamiesvaltainen hallintomalli kaventaa luottamushenkilöiden roolia. Se on ristiriidassa niin vapaan sivistystyön periaatteiden kuin valtuuston päättämän demokratiahankkeen kanssa.

En tee tässä vastaesitystä, mutta toivon että johtosääntöjä pohditaan jatkossa ennen muuta palvelujen sisältöjen ja demokratian kannalta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »