”Unohtuiko” päiväkoti Kallion ”elävöittämisessä”?

9.3.2020

 

”Helsinki unohti vaatia uuden päiväkodin rakentamista purettavan tilalle”, otsikoi Helsingin Sanomat viime viikolla. Voiko kaupunki todellakin ”unohtaa” kokonaisen päiväkodin järjestäessään suunnittelu- ja toteutuskilpailun rakentamisesta tonteille, joilla on tähän asti ollut muun muassa päiväkoti Kaleva?

Olen kysellyt asian valmistelijoilta ja päättäjiltä sekä lueskellut papereita. Se kävi selväksi, että kyse ei ole ”unohduksesta”. Mutta vaikeampi on löytää niitä, jotka ottavat vastuun päätöksestä ja kertovat, millä perusteilla päiväkoti jätettiin pois, vaikka päiväkotipaikoista on pula ja niiden tarve kasvaa.

Porthaninkadun ja Toisen linjan kulmassa Kalliossa sijaitsevilla tonteilla tähän asti olleiden kahden kaupungin virastotalon tilalle ”on luvassa monimuotoista, elävää ja erilaisia tarpeita hienosti yhdistävää toimintaa, joka tuo elämää myös Siltasaarenkadun kävelykadulle. Lisäksi suunnitelmassa on kahvila kattoterassilla!”, hehkutti kilpailua kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr).

 

Vastuun kiertelyä

Suunnittelu- ja toteutuskilpailun ohjelman päätti kiinteistölautakunta. Ohjelmassa nostettiin tonttien rakennusoikeus lähes kaksinkertaiseksi aiemmasta. Jättämällä pois päiväkoti, saatiin pois myös sen leikkipiha ja lisättyä tältäkin osin rakennusoikeutta.

Kun tiedustelin, oliko kysymys päiväkodista esillä, lautakunnan puheenjohtaja Juha Hakola (kok) vastaisi, ettei hänellä ole siitä muistikuvaa. Varapuheenjohtaja Jasmin Hamid (vihr) ei vastannut mitään. Lautakunnan pöytäkirjan perusteella päiväkodista ei tehty mitään esityksiä tai selvityspyyntöjä.

Kilpailuohjelman valmistelluista vastannut toimistopäällikkö totesi Helsingin Sanomien otsikon perustuvan väärinkäsitykseen ja kertoi valmistelijoiden saaneen kaupungin Tilakeskuksen päälliköltä ilmoituksen päiväkodin siirtämisestä muualle. Kyseinen päällikkö, nykyisin Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö puolestaan oikoi tätä selitystä kertomalla, miten ratkaisu syntyi monivaiheisena yhteistyöprosessina, jossa olivat mukana niin kasvatuksen ja opetuksen toimiala, kaupunkiympäristö ja kaavoitus kuin kaupunginkanslia.

Helsingin kaupunkisuunnittelulle tyypilliseen tapaan päiväkodin lasten vanhemmat sivuutettiin valmistelussa.

 

Käsien pesua

Suunnittelu- ja toteutuskilpailun jälkeen varhaiskasvatuksesta vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) ja kaupunkiympäristölautakunnassa Risto Rautava (kok) ja Sinnemäki heräsivät esittämään ponsia siitä, että päiväkoti Kalevalle etsitään tilat. Se oli käsienpesua.

Päiväkodin jättäminen pois ohjelmasta oli sovittu juuri Pakarisen ja Sinnemäen johtamien toimialojen neuvotteluissa. Ja kilpailuohjelman päätti yksimielisesti kiinteistölautakunta, jossa olivat edustettuna niin kokoomus, vihreät, SDP, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset kuin keskusta. Lautakunnan kokoukseen osallistuivat myös silloinen apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäki ja kaupunginhallituksen edustajana Tuomas Rantanen (vihr).

 

Kaverikapitalismia?

Suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, HYY:n ehdotus Lyyra. HYY:n kiinteistöyhtiö YLVA aikoo rakennuttaa tonteille toimisto-, hotelli-, ravintola- ja liiketilaa sekä tutkija-asuntoja. Se tarjosi rakennuksesta tilaa päiväkotibisnestä maailmalle myyvälle Hei School -yhtiölle, mutta Helsingin Sanomien mukaan sekään ei tiloihin tule.

Aiemmin päiväkotipaikoista huolta kantanut ylioppilaskunta on näin saanut erikoisen roolin lasten kustannuksella tapahtuvassa kiinteistöbisneksessä. Ylvan toimitusjohtaja näyttää kyllä mielellään patsastelevan facebook-kuvissa mm. apulaispormestari Sinnemäen kanssa kehumassa Kallion ”elävöittämistä”. – Eivätkö siihen kuulu kaupungin päiväkodit?

Helsingissä on jatkuva pula päiväkotipaikoista ja päiväkoti Kalevan alueelle on tulossa lisää asuntorakentamista. On käsittämätöntä, että pormestarit ja valtuutetut eivät tällaisessa tilanteessa pidä huolta siitä, että edes nykyisen päiväkodin toiminnan jatkamiselle olisi tiedossa uudet tilat ennen kuin lähdetään purkamaan vanhoja.

 

Kiinteistöbisnes jyräsi lapset

Kallion alueelta on vaikea keksiä muita tontteja tai kiinteistöjä, joihin päiväkoti Kaleva voi siirtyä. Niinpä virkamiehet ehdottavat sen ottamista Kallion ala-asteen kulun pihalta. Missähän ovat lapsivaikutusten arviot ja kaupunkistrategian lupaukset panostamisesta varhaiskasvatukseen ja koulujen oppimisympäristöihin?

Viimeisimmät tiedot kertovat virkamiesten etsivän vielä muitakin vaihtoehtoja. Kaupungin lähtökohdat ja neuvotteluasema on kuitenkin tähänastisella prosessilla käännetty kehnoksi. Kun tonttien suunnittelu- ja toteutuskilpailua alettiin valmistella, kaupungilla oli kaikki valtit käsissään. Se omisti tontit, määritteli kilpailun ehdot, valitsi voittajan ja päätti asemakaavan muutoksesta. Nyt kilpailu on viety läpi esittämättä päiväkotia, tontit myyty, voittaja valittu ja valtit annettu muiden käsiin. Päiväkodille voidaan toki yhä saada tilat, mutta todennäköisesti kalliimmalla ja ehkä myös hitaammin.

Tähän on tultu, kun kiinteistöbisnes sivuuttaa lasten ja lapsiperheiden tarpeet. Kyse ei ollut päiväkodin ”unohtamisesta” vaan kaupunki tavoitteli tonttien ja rakennusoikeuksien myynnistä isompia voittoja sillä, että kilpailuohjelmasta ja suunnitemasta jätettiin pois päiväkoti Kalevan tarvitsemat huone- ja pihatilat.

Joka tapauksessa nyt tarvitaan päiväkoti Kalevalle uudet, pysyvät tilat. Niille pitää löytyä kunnollisia vaihtoehtoja muualta kuin Kallion ala-asteen pihalta.

Tästä talosta, jossa toimi mm. päiväkoti Kaleva, on jäljellä vain muisto. Tontin uusi omistaja markkinoi jo ”parhaita paikkoja täysin uudesta kulmasta”.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »