Uusi valtuusto aloitti

8.6.2017

SKP ja Helsinki-listat ei ole enää edustettuna kaupunginvaltuustossa. Kaupungin päätöksenteon seuraamista ja siihen vaikuttamista emme kuitenkaan lopeta. Itse jatkan muun muassa valtuuston kokousten seuraamista tällä foorumilla. Olen tietysti myös mukana kansalaistoiminnassa Helsingin kehittämiseksi asukkaiden eikä suuren rahan ehdoilla.

Huippupalkkaiset johtajat valittiin

Uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tehtiin ennalta sovitut valinnat. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Tuuli Kousa (vihr). Pormestarina alkavan nelivuotiskauden toimii Jan Vapaavuori (kok), hän johtaa myös kaupunginhallitusta. Apulaispormestareiksi valittiin kaupunkiympäristön toimialueelle Anni Sinnemäki (vihr), kasvatuksen ja koulutuksen alalle Pia Pakarinen (kok), kulttuuriin ja vapaa-aikaan Nasima Razmyar (sd) ja sote-toimialalle Sanna Vesikansa (vihr).

Kaupunginhallitukseen valittiin Vapaavuoren (varalla Ulla-Marja Urho) ja apulaispormestarien Sinnemäki (Hannu Oskala), Pakarinen (Juha Hakola), Razmyar (Kaarin Taipale) ja Vesikansa (Jasmin Hamid) lisäksi kokoomuksesta Jaana Pelkonen (varalla Daniel Sazonov), Wille Rydman (Arja Karhuvaara) ja Terhi Koulumies (Jenni Pajunen), vihreistä Otso Kivekäs (1.vpj, varalla Reetta Vanhanen) ja Maria Ohisalo (Ozan Yanar), demareista Tomi Sevander (Thomas Wallgren), VAS:sta Paavo Arhinmäki (2.vpj, varalla Anna Vuorjoki) ja Veronika Honkasalo (Suldaan Said Ahmed), perussuomalaisista Mika Raatikainen (Mari Rantanen) ja RKP:stä Marcus Rantala (Silja Borgarsdóttir Sandelin).

Pormestarille maksetaan palkka ja palkkioita yhteensä noin 16 500 €/kk ja apulaispormestareille pari tuhatta vähemmän. Muut kaupunginhallituksen jäsenet saavat erilaisia kokouspalkkioita vuodessa noin 30 000 – 40 000 euroa.

Päätösvalta keskittyy entistä pienempään piiriin kun lautakuntia valittiin aiempaa vähemmän: tarkastuslautakunta, kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, sote-lautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, pelastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lisäksi asetettiin kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaisuuteen jaostoja. Kaikki valinnat löytyvät tästä linkistä.

Alueiden eriarvoisuus

Valtuusto kävi aika laajan keskustelun vihreiden edellisen valtuuston kaudella jättämästä aloitteesta koskien alueiden eriarvoisuuden torjumisesta. Aloite ei johtanut uusiin konkreettisiin toimiin. Yhtä vähän kuultiin itsekritiikkiä linjasta, joilla peruspalveluja on alibudjetoitu ja lähipalveluja karsittu.

Jätkäsaaren hotellitontti ale-hintaan

Valtuusto päätti myydä Jätkäsaareen rakennetun hotellin arvotontin norjalaiselle sijoitusyhtiölle alennushintaan. Esitys hyväksyttiin äänin 71 – 14. Kaupan hylkäysesityksen teki Dan Koivulaakso (vas) ja sitä tukivat VAS:n lisäksi kristillisten, feministipuolueen ja piraattien edustajat.

Pirkkolan suojelukaavaa rikotaan

Raide-Jokerin linjausta varten hyväksyttiin Maunulan-Pirkkolan alueen osalta asemakaavanmuutos. Se tuo runsaasti lisärakentamista tälle alueelle. Asukkaiden ja kaupunginmuseon lausunnoissa arvosteltiin erityisesti Pirkkolan suojelukaavan rikkomista ja Keskuspuistosta itään johtavan viheryhteyden katkaisemista. Pirkkolaan talvisodan jälkeen rakennettu ns. ruotsalaistalojen alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohteisiin. Sen suojeluvelvoite on vahvistettu maakuntakaavalla, vanhalla ja uudella yleiskaavalla sekä yksityiskohtaisella suojelukaavalla. Nyt keskelle yksikerroksisten pientalojen aluetta osoitetaan kaavassa 5-kerroksinen kerrostalo. Aloite siihen on tullut tontin nykyiseltä haltijalta.

Asiasta käytiin lyhyt keskustelu, jossa vihreiden Osmo Soininvaara osoitti, ettei ollut vieläkään vaivautunut perehtymään tai ymmärtänyt edes sitä, mille puolelle Pirjontietä ja Pirkkolantietä Raide-Jokeri tulee. Sinnemäki ei nähnyt mitään ongelmaan maakuntakaavan, yleiskaavan ja suojelukaavan vastaisessa esityksessä.  Tapio Klemetti (kok) ja Sanna Vesikansa (vihr) sen sijaan arvostelivat kerrostalotontin osalta esitystä, mutta eivät uskaltaneet tai halunneet tehdä vastaesitystä. Kristillisten Mika Ebeling teki Paavo Väyrysen tukemana palautusesityksen, joka koski kaavaan sisältyvää Pirjontien katkaisemista, mutta eivät ottaneet kantaa tontin gryndaukseen. Palautus hylättiin äänin 77-7, sen kannalla oli vain 7 kristillisten, perussuomalaisten ja piraattien edustajaa.

Valtuusto hyväksyi lisäksi asemakaavanmuutokset Fallkullan ja Kontulan keskuksen alueille.

Mitä tehdään ylijäämille?

Valtuuston seuraava kokous on 21.kesäkuuta. Silloin on esillä muun muassa tarkastuslautakunnan kertomus ja viime vuoden tilinpäätös, joka osoittaa 465 miljoonan euron ylijäämää. Nähtäväksi jää, rohkeneeko kukaan esittää ylijäämistä ohjattavaksi heti lisää rahaa palveluihin, työllistämiseen ja asumiseen?

Helsingin uudet pormestarit.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »