Vaalivoitto HOK-Elannossa

9.3.2008


Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan ehdokkaat lisäsivät kannatustaan HOK-Elannon vaalissa. Viimeksi saimme 1,8 %, nyt 3 % äänistä. Kiitokset äänestäjille luottamuksesta, kun tulin valituksi uudelleen edustajistoon. 

Mediassa noin 510 000 jäsenen osuusliike HOK-Elannon vaalia on pidetty eräänlaisena kunnallisvaalien esivaalina pääkaupunkiseudulla. Tältäkin kannalta on huolestuttavaa, että porvariryhmät vahvistivat asemiaan HOK-Elannossa.

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan lista oli vasemmalla ainoa, joka lisäsi kannatustaan. Jo useissa eri vaaleissa Helsingissä jatkunut etenemisemme jatkuu.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »