Vaihtoehdottomuuden

24.11.2016

Puheenvuoroja
Vaihtoehdottomuuden ”noitaympyrät” voidaan murtaa

–  31.8.2008 SKP:n 90-vuotisjuhlassa

 

Elämme merkillistä aikaa. Sotien
ajan piti jäädä historiaan, mutta uudet kylmät ja kuumat sodat tuovat taas
vastakkainasettelua, väkivaltaa ja tuhoa. On keksitty keinot vähentää päästöjä
ja säästää energiaa, mutta silti päästöt lisääntyvät ja ilmastonmuutos kiihtyy.
Suomessa ja maailmassa on rikkautta enemmän kuin koskaan, mutta köyhyys
lisääntyy. On tekemätöntä työtä ja moni uupuu työssä, mutta toiset pidetään
työttömänä. On tyhjiä asuntoja, ja kuitenkin moni on vailla kattoa päänsä
päälle.

Elämme kummallista aikaa myös
politiikassa. Suurin osa ihmisistä haluaa toisenlaista politiikkaa, mutta ei
usko sen mahdollisuuteen. Useimmat toivovat lisää resursseja julkiseen
terveydenhuoltoon, vanhustenpalveluihin, lasten päivähoitoon ja muihin
peruspalveluihin. Mutta kuitenkin vaaleissa on edennyt oikeisto, joka ajaa
julkisten palvelujen karsimista, kilpailuttamista ja yksityistämistä. Oikeisto
vyöryttää maatamme Naton jäseneksi ja mukaan Yhdysvaltain johtamiin sotiin,
vaikka suomalaisten suuri enemmistö kannattaa liittoutumattomuutta.

Kokoomus puhuu kannustavuudesta,
vapaudesta, sivistyksestä ja välittämisestä. Mutta mitä se käytännössä
tarkoittaa? Porvarihallitus kannustaa rikkaita satojen miljoonien
verohelpotuksilla, mutta työttömien ja pientä eläkettä saavien verotusta
kiristetään. Vapaus on oikeistolle vahvemman oikeutta, vapautta riistää ja
tulla riistetyksi. Sivistys on kauppatavaraa ja välittäminen mitataan voittoina
ja pörssikursseina.

Kun Nokia-yhtiö kirjaa
tilinpäätökseensä yli seitsemän miljardin euron voitot ja ilmoittaa heti perään
uusista irtisanomisista – siinä on kokoomuslaisen kannustavuuden ja
välittämisen kuva koko rujoudessaan. Tai kun Jyrki Katainen ajaa lisää ydinvoimaa vähät välittämättä ydinturvallisuuden
laiminlyönneistä Olkiluodon työmaalla. 

 

Sanalle vasemmisto on annettava uudelleen
sisältö

 

Moni kokee nykymenon samaan
tapaan kuin Pentti Haanpään romaanihenkilö Pate Teikka; noitaympyräksi, jota ei saa rikkoa, jota ei voi rikkoa. Me haluamme
murtaa tuon ”noitaympyrän”, tuoda politiikkaan olennaiset kysymykset ja
vaihtoehdot.

Haluamme antaa sisällön sanalle
vasemmisto, jonka moni on viime vuosina kokenut tyhjäksi. Haluamme nostaa
kehityksen lähtökohdaksi ja mitaksi liikevoittojen ja pörssikurssien sijasta
ihmisen ja jokaiselle kuuluvat perusoikeudet.

Meille vasemmistopolitiikka on
solidaarista toimintaa köyhien ja heikkojen puolustamiseksi. Siksi vaadimme
pienten eläkkeiden, työttömyysturvan, opintorahan ja muun sosiaaliturvan
minimitasojen nostamista vähintään 850 euroon kuukaudessa ja niiden
yhdistämistä yhdeltä luukulta jaettavaksi verottomaksi perusturvaksi. Haluamme
nostaa työajan lyhentämisen laajan vaatimusliikkeen kohteeksi. Haluamme
vähentää ilmastopäästöjä ilman ydinvoimaa.

Tähän tapahtumaan ilmestynyt Vastavirtaan-pamflettimme kiistää
vaihtoehdottomuuden. Se haastaa keskusteluun ja punavihreään yhteistyöhön
oikeistoa vastaan, politiikan suunnan muuttamiseksi.

 

Kuntavaaleissa yksityistämispolitiikkaa
vastaan

 

Ei ole sattuma, että
valtapuolueet panostavat valtavia summia kuntavaaleihin.Kuntien tuottamat palvelut ja
kunnallinen itsehallinto ovat työväen- ja kansalaisliikkeiden taistelun
tuloksia, jotka erottavat pohjoismaista hyvinvointimallia uusliberalistisesta
Euroopan unionin valtavirrasta. Kuntien kautta liikkuu rahaa lähes 40 miljardia
euroa. Elinkeinoelämän valtuuskunta, kauppakamarit, suuryhtiöt ja
pääomasijoittajat tavoittelevat kilpailuttamisella ja yksityistämisellä näistä
varoista lisää bisnestä ja voittoja.

Tämä on se kova ydin, joka
sisältyy menossa olevaan kunta- ja palvelurakenteiden muutokseen. Samalla siinä
hylätään ajatus kunnallisista peruspalveluista jokaiselle kuuluvina
perusoikeuksina ja niistä tehdään kauppatavaraa.

Valtapuolueet hakevat vaaleista
valtakirjaa yksityistämisen politiikalle. Kuntatasolla tätä linjaa ovat olleet
mukana toteuttamassa myös eduskunnan oppositiopuolueet, aina Vasemmistoliittoa
ja valtamedian lellikkiä Timo Soinia myöten.

Suurin osa suomalaisista haluaa
kuitenkin kehittää peruspalveluja kuntien omana toimintana ja lähipalveluina.
Siksi kunnallisten palvelujen karsimiseen ja yksityistämiseen liittyy
päätösvallan keskittäminen pieneen piiriin pormestarimallilla, yhtiöittämällä
ja kuntia yhdistämällä.

Nyt tarvitaan ehdokkaita, jotka
nousevat vaaleissa puolustamaan julkisia lähipalveluja ja vaatimaan kuntien
toiminnan laajentamista vaihtoehtona koville kapitalistisille markkinavoimille.
Nyt tarvitaan kommunisteja, jotka avaavat kussakin kunnassa asukkaille
mahdollisuuden protestoida ja vaatia suunnan muuttamista. Kuntavaaleihin
tarvitaan rehellinen vasemmistolainen ja punavihreä vaihtoehto, jonka
edustajilla ei ole peiteltävää sen enempää toiminnassaan kuntien valtuustoissa
kuin vaalirahoituksessaan.

Kokemukset eri puolilta maata
osoittavat, että voimme koota SKP:n listoille myös laajempaa vaaliyhteistyötä.
Näin lisätään paineita myös muun vasemmiston ja vihreiden irtaantumiseksi
oikeistosta.

 

Nato on vaara Suomelle ja koko Euroopalle

 

Oikeistovoimat
ovat aloittaneet uuden vyörytyksen Suomen liittämiseksi Yhdysvaltojen johtamaan
sotaliittoon, Natoon.

Kaukasian kriisistä on tehty
keppihevonen, jonka avulla suomalaisia yritetään tosiasioista vähät välittäen
taas pelotella Venäjän uhkalla. Hyökkääjä esitetään viattomana uhrina. Samalla
vaietaan siitä, miten konflikti liittyy Yhdysvaltojen pyrkimyksiin hallita
alueen energiavaroja, Naton laajentamiseen ja Venäjän vastaisiin tavoitteisiin.

Kaksinaismoraalin määrällä ei
näytä olevan mitään rajaa, kun Venäjän vastatoimet tuomitaan. Samat herrat ja
valtamediat, jotka ovat hyväksyneet USA:n johtamien joukkojen hyökkäykset
Irakiin ja Afganistaniin, Jugoslavian pommitukset ja Kosovon itsenäiseksi
julistautumisen, Kuuban saarron ja monet muut kansainvälisen oikeuden, YK:n ja
Etyjin periaatteiden loukkaukset esiintyvät nyt muka näiden periaatteiden vaalijoina.

Kaukasian kriisin kärjistämä
kansainvälinen tilanne osoittaa, miten vaarallisella tavalla Nato-jäsenyys
vetäisi Suomen mukaan sotilaalliseen vastakkainasetteluun mm. Venäjän kanssa.
Samalla se kertoo siitä, miten Nato uhkaa myös Euroopan turvallisuutta ja
mahdollisuuksia kehittää meille tärkeää yhteistyötä Venäjän kanssa.

Onkin syytä kysyä, ovatko
Valkoisen talon asiamiehet saaneet yliotteen Suomen hallituksen ja poliittisen
eliitin ulkopolitiikassa? On aika koota liittoutumattomuuden kannattajat,
Snellmanin ”suuren linjan”, Kekkosen perinnön ja rauhanpolitiikan kannalla
olevat toimintaan Suomen pitämiseksi erossa Natosta.

 

Toisenlainen puolue

 

Moni kokee puolueet tavallisten ihmisten
arjesta irtaantuneiksi koneistoiksi, jotka ajavat pienten piirien etuja.
Poliitikkojen on kerta toisensa jälkeen nähty puhuvan yhtä ja tekevän ihan
jotain muuta.

SKP:n historia kertoo
toisenlaisesta puolueesta. Se kertoo naisista ja miehistä, jotka ovat
vaikeissakin oloissa puolustaneet työväen ja vähävaraisten etuja, rauhaa ja
demokratiaa, sosialismin ja ihmisyyden asiaa. Kiitämme puolueveteraaneja tästä
työstä, jonka perinne elää. Se on tuonut tähänkin juhlaan uusia jäseniä ja
ystäviä.

SKP on suurten
vallankumouksellisten päämäärien, marxilaisuuden, kapitalisminvastaisen
luokkataistelun ja työväenluokan kansainvälisen solidaarisuuden puolue. SKP:n
historiassa on ollut monia vaiheita; voittoja ja tappioita. Liioittelematta voi
kuitenkin todeta, että silloin kun SKP on ollut voimakas,
on työväen ja vähävaraisten ihmisten elämä muuttunut Suomessa paremmaksi, on
saatu aikaan uudistuksia ja laajennettu demokratiaa. . SKP on puolue, jota
tarvitaan, koska kapitalismi ei tarjoa ratkaisua köyhyyteen, työttömyyteen,
eriarvoisuuteen, ympäristön tuhoutumiseen ja sodan vaaroihin.

Tästä on kyse myös tänään, kun
kutsumme mukaan SKP:n toimintaan: Ihmisen oikeudesta ja mahdollisuudesta
vapautua riistosta, alistamisesta ja väkivallasta, kehittyä ja nousta oman historiansa
tekijäksi.

Toverit, runoilija Elvi Sinervon
sanoin:”tien viitat on lyöty, taistelu
edessä on avoin”.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »