Välikysymys alibudjetoimisesta ja maksuista

18.6.2008

Välikysymys alibudjetoinnista ja maksuista

Sosialidemokraattisen ryhmän tekemä välikysymys on
aiheellinen. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen resurssit eivät
todellakaan vastaa palvelujen tarvetta. Asiakasmaksujen korotukset vain
lisäävät etenkin pienituloisten vaikeuksia, kuten meille tänään jätetyssä
Sairaus- ja tapaturmainvalidien aloitteessa maksujen korotuksista luopumiseksi
todetaan.

Kaupunginhallituksen enemmistön vastauksessa välikysymykseen
kierretään kokonaan se tosiasia, että sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat
ovat jääneet jälkeen näiden alojen kustannuskehityksestä. Lisäksi vastauksessa sivuutetaan
se, että edes kaikki lakisääteiset velvoitteet eivät toteudu
vanhustenpalveluissa, lastensuojelussa, mielenterveyspalveluissa,
hammashoidossa, lasten päivähoidossa ja monissa muissa peruspalveluissa. 

Kuka päättää maksuista?

Mitä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
korottamiseen, kaupunginhallituksen vastaus ei vastaa näitä maksuja koskevan
lain perusteluissa edellytettyä harkintaa. Eduskunnan hyväksymän lain
perusteluissa todetaan, että ”koska kaikki asiakkaat eivät ole hyötyneet
esimerkiksi viime vuosina tapahtuneesta ansiotulojen myönteisestä kehityksestä,
maksujen korotukset voivat lisätä tarvetta harkita maksuvapautusten myöntämistä
tai maksujen alentamista”.

Miten tällainen harkinta tapahtuu, jos hyväksytään
kaupunginhallituksen enemmistön tulkinta, jonka mukaan yli kahdeksan vuotta
sitten tehdyn linjauksen nojalla otetaan terveyspalveluissa käyttöön automaattisesti,
ilman lautakunnan tai valtuuston käsittelyä enimmäismääräisenä lain sallimat
korotukset? Näin meneteltäessä jätetään tekemättä lain mukainen harkinta
tarpeesta maksujen alentamiseen tai jopa maksuista vapauttamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain
toisessa pykälässä annetaan valtioneuvostolle oikeus säätää asetuksella
maksujen enimmäismäärästä ja tarkistamisessa indeksin mukaan.
Kaupunginhallituksen enemmistön linja antaa siten valtioneuvostolle Helsingin
puolesta avoimen valtakirjaa nostaa maksuja vuosi vuodelta yhä enemmän.

Tämä on osa jo pidempään jatkunutta linjaa, jolla kuntien
palvelujen rahoitus siirretään yhä suuremmalta osin pienituloisiin raskaimmin
kohdistuvilla kunnallisilla veroilla ja maksuilla katettavaksi. Porvarihallitus
rahoittaa näin samaan aikaan valtionverotuksessa rikkaille annettuja
verohelpotuksia.

SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä vastustaa sosiaali- ja
terveyspalvelujen maksujen korotuksia. Budjettia ja budjettiraamia käsiteltäessä
olemme tehneet esityksiä peruspalvelujen alibudjetoimisen lopettamiseksi.

Huomiota herättää sekin, että kaupunginhallitus aikoo
päättää talousarvioesityksestä heti kuntavaaleja seuraavana päivänä. Mitä
pelättävää hallitusryhmillä on, kun ne eivät halua tuoda budjettiesitystään
ennen vaaleja äänestäjien arvioitavaksi, vaikka kaupunginjohtajan esitys on
käytössä jo syyskuun lopulla?

Kannatan asian palauttamista asian uudelleen
valmisteltavaksi. On syytä tarkistaa budjettiraamia alibudjetoimisen
lopettamiseksi ja tuoda sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut valtuuston
päätettäväksi.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »