Vallilanlaakson kaava syytä hylätä

6.6.2012

Vallilanlaakson pitäisi yleiskaavan mukaan olla kaupunkipuisto. Joukkoliikennekadun rakentaminen on selvästi ristiriidassa kaupunkipuiston idean kanssa.

Kaavoituksen periaatteisiin kuuluu se, että valmistelussa selvitetään erilaiset vaihtoehdot ja että päätöksentekijöille esitetään kaikki asiaan vaikuttavat tiedot. Tässä tapauksessa näin ei ole tehty. Vallilanlaakson halkaisevan katuväylän rakentamisen keskeisenä perusteluna esitetään poikittaisen joukkoliikenteen tarpeet ja matka-aikojen vertailu. Aikavertailut on kuitenkin tehty selvittämättä konkreettisia vaihtoehtoja.

Alueen kaupunginosayhdistykset ja asuntoyhtiöt ovat tehneet ne vaihtoehtoiset vertailut, jotka kaupunkisuunnitteluviraston olisi pitänyt valtuustolle esittää. Kaupungin joukkoliikenteen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tehty vertailu osoittaa, että joukkoliikenne voidaan järjestää vaihtoehtoisia reittejä pitkin edullisemmin ja nopeammin. Me valtuutetut olemme saaneet myös liikennesuunnittelun virkamiehiltä toisenlaista tietoa kuin apulaiskaupunginjohtaja Penttilä täällä esitti.

Suurin osa kaupunkisuunnitteluviraston arvioimasta matka-aikahyödystä perustuu Kalasataman ja Keski-Pasilan väliseen liikenteeseen. Se voidaan järjestää nopeammin ja halvemmalla Teollisuuskadun, Aleksis Kiven kadun ja Mäkelänkadun kautta. Lahdentien ja Arabianrannan suunnasta tuleva yhteys saadaan nopeammaksi varaamalla joukkoliikenteelle omat kaistat Koskelantielle, Kumpulantielle ja Sturenkadulle. Olemassa olevaa katuverkkoa hyödyntävät vaihtoehdot mahdollistavat joukkoliikenteen kehittämisen nopeasti, eikä vasta vuosikymmenen kuluttua. Nämä ratkaisut antaisivat mahdollisuuden kehittää myös muita joukkoliikenteen reittejä ja kevyen liikenteen viherväyliä.

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelemasta esityksen perusteella ei saa täyttä kuvaa myöskään siitä, mitkä kaikki bussilinjat aiotaan ohjata kulkemaan Vallilanlaaksoa. HSL:n valmistelemien uusien reittilinjausten perusteella liikenne tulisi olemaan huomattavasti laajempaa ja tiheämpää kuin nykyisin. Useimmille näiden bussilinjojen käyttäjille kaupunginosayhdistysten esittämät vaihtoehtoiset reitit olisivat kätevämpiä ja nopeampia.  Toisaalta länsimetron valmistuttua ns. tiedelinjan merkitys vähenee.

Lopuksi haluan kiinnittää huomiota kaupungin johdon tapaan suhtautua yleiskaavan velvoitteisiin kaupunkipuistosta ja ELY-keskuksen oikaisukehotukseen. ELY-keskuksen lainvastaiseksi toteaman kaavaesityksen tuominen tänne uudelleen hyväksyttäväksi ja kieltäytyminen vaihtoehtojen selvittämiseksi henkii ”me teemme mitä tahdomme” asennetta, joka on vastakkainen Helsingin demokratiahankkeen ja myös oikeusvaltion periaatteiden kanssa.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esitti joulukuussa, kun tämä asia oli valtuustossa, että kaavasta poistetaan Vallilanlaakson joukkoliikennekatu, sen alue kaavoitetaan yleiskaavan mukaisesti puistoksi ja joukkoliikennettä kehitetään vaihtoehtoisia reittejä olemassa olevaa katuverkostoa hyödyntäen. Olemme edelleen tällä kannalla ja siksi kannatan kaavaesityksen hylkäämistä.


(Valtuusto hylkäsi kaavaesityksen äänin 42-42 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.)

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »