Valtapuolueet yrittävät toistaa vaalihuijauksen

17.3.2007


Äänestäjistä riippuu se, onnistuvatko valtapuolueet toistamaan vaalihuijauksen, jonka ne yrittävät toistaa valtamedian suosiollisella avustuksella.

Nykyiset eduskuntapuolueet jakelevat vaalipuheissaan lupauksia paremmasta, mutta vaikenevat siitä, että ne ovat itse vastuussa nykyisestä politiikasta ja aikovat jatkaa sitä. Ne vaikenevat vastuustaan julkisten palvelujen heikentämisessä, työpaikkojen vähentämisessä sekä eläkkeiden ja perusturvan leikkaamisessa. Ne vaikenevat siitä, että Suomi ei ole vähentänyt lainkaan omia ilmastopäästöjään. Ne välttelevät keskustelua EU:sta ja Natosta, koska kansalaisten enemmistö ei tue EU-politiikkaa eikä kannata Natoa.

Muutosta ei tule äänestämällä uudelleen samoja puolueita, jotka ovat toistuvasti pettäneet lupauksensa. Eduskuntaan tarvitaan rehellinen vasemmistolainen ja punavihreä vaihtoehto, joka ei puhu yhtä ja tee toista. SKP on tuonut vaaleihin tällaisen vaihtoehdon.

Nykyiset eduskuntapuolueet ovat itse hallituksessa ollessaan leikanneet eläkeläisiltä, työttömiltä, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä. Samaan aikaan ne ovat jakaneet rikkaille verohelpotuksia ja siunanneet Fortumin johtajille jaettavat 550 miljoonan euron optiot. Ne tukevat tulopolitiikkaa, jolla on tehty valtava tulonsiirto työntekijöiltä pääomanomistajille ja pahennettu matalapalkkaongelmia.

Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat olleet mukana heikentämässä kuntien palveluja ja hyväksyneet lähipalvelujen karsimista jatkavan kuntapuitelain. Puhutaan jakovarasta, mutta hallituksen valtion taloudelle lähivuosiksi hyväksymissä menokehyksissä sosiaali- ja terveysmenot on jäädytetty nykytasolle ja työllisyysmäärärahoja jopa supistetaan.

Ilmastonmuutoksesta puhuessaan valtapuolueet vaikenevat siitä, että Suomi ei ole vähentänyt omia ilmastopäästöjään vaan yrittää kiertää omaa vastuutaan päästökaupan avulla. Suomalaisten laajan EU-kriittisyyden takia valtapuolueet vaikenevat siitä, että ne ovat lisäämässä EU:n perustuslailla markkinoiden valtaa ja kaventamassa entisestään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Nykyiset eduskuntapuolueet vaikenevat myös siitä, että Suomi on eduskunnan yksimielisellä päätöksellä mukana Naton sodassa Afganistanissa, ei tee mitään Irakin sodan lopettamiseksi ja on hiljaa USA:n aikoessa iskeä myös Iraniin.
Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat hallituksessa ollessaan toteuttaneet tätä politiikkaa ja pyrkivät vaalien jälkeen hallitukseen jatkamaan sitä. Eduskuntaan tarvitaan rehellinen vasemmistolainen ja punavihreä vaihtoehto.

SKP kehottaa kaikkia nykymenoon tyytymättömiä ja muutosta haluavia vaaliuurnille vaatimaan jako uusiksi:
– Perusturva 800 euroon kuukaudessa verottomana
– Palkkoja ja niiden osuutta kansantulosta on nostettava
– Eläkkeiden leikkaaminen taitetulla indeksillä on lopetettava
– Kuntien lähipalvelut on turvattava perusoikeutena
– Voittojen ja osinkojen verotusta on kiristettävä
– Ei lisää ydinvoimaa vaan uusiutuvaa energiaa ja energiaa säästävää uutta teknologiaa
– Irti EU-komennosta, EU:n perustuslaki on hylättävä
– Ehdoton ei sotapolitiikalle ja Natolle 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »