Valtuustoaloite ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi

25.11.2015

Ammatillisen koulutuksen haasteet kasvavat monella tavalla. Koulutuksen tarvetta lisäävät sekä Helsingin asukasmäärän kasvu että työelämän muutokset. Talouden rakenteiden, teknologioiden, ammattien ja työtehtävien muuttuessa tarvitaan hyvää peruskoulutusta ja laaja-alaista ammatillista koulutusta. Haasteena on myös maahanmuuttajien ja pakolaisten työllistymisen edistäminen.

Helsingissä on tarjolla varsin monipuolisesti ammatillista koulutusta. Oppilaspaikkojen määrä on kuitenkin edelleen riittämätön. Opinnoissa keskeyttäneiden määrä ja osuus on monilla aloilla erittäin suuri. Opettajilla on osaamista, mutta monilta puuttuu didaktiikan ja pedagogiikan koulutusta. Kouluissa on puutetta ajan tasalla olevista välineistä ja materiaaleista, asianmukaisista tiloista sekä oppilashuollon resursseista ja riittävästä tuesta oppilaille.

Esitämme, että kaupunginhallitus selvittää miten voidaan laajentaa ammatillista koulutusta, parantaa sen laatua, kehittää oppisopimuskoulutusta ja ammatillista erityisopetusta, laajentaa ammatillista lisäopetusta, vahvistaa tukea oppilaille ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Ammatillisen tutkinnon ohella on tärkeä kehittää ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä tutkinnon osia, kuten kielten, matemaattis-luonnontieteellisen aineiden, työelämä- ja yhteiskuntatiedon, terveystiedon, liikunnan ja kulttuurin opetusta.

Yrjö Hakanen + 19 muuta valtuutettua

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »