Valtuustoaloite ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä

15.12.2016

Sosiaali- ja terveysviraston tilastojen mukaan noin 200 helsinkiläistä odottaa ympärivuorokautisen hoidon paikkaa. Suurin osa heistä odottaa hoitopaikkaa sairaalassa tai kuntoutusyksikössä. Myös kotona jonottavat paikkaa monet, joiden on todettu tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa.

Hoitopaikkaa jonottavien lisäksi on monia kotona asuvia, joiden terveydentila ja toimintakyky on heikentynyt niin paljon, että he tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa palveluasumisessa tai laitoshoitona. Väestön ikääntyessä ja muun muassa muistisairauksien lisääntyessä ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien määrä kasvaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Stadin ikäohjelman toteutuksessa, seuraavan budjetin ja strategiaohjelman valmistelussa sekä Helsingin toimissa sote-uudistuksessa otetaan huomioon ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon kasvavat tarpeet ja laatuvaatimukset. Tämä edellyttää muun muassa palveluasumisen paikkojen lisäämistä julkisina palveluina, ympärivuorokautisen hoidon riittävän henkilöstömitoituksen ja ammattitaidon turvaamista, kotihoidon henkilöstön lisäämistä, palvelujen tarvitsijoiden osallisuutta ja hyvää johtamista.

(Aloitteen allekirjoitti 20 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »