Valtuustokysely asuntojen vuokrista

13.10.2008
Valtuustokysely asuntojen vuokrien korotuksista

 

Korkeat asumiskustannukset ovat Helsingin kehityksen
pahimpia ongelmia. Kaupunki voi omilla toimillaan hillitä asumiskustannusten
nousua. Tämä koskee erityisesti kaupungin omistamia noin 43 000
vuokra-asuntoa. Kaupungin kiinteistöyhtiöissä valmistellaan kuitenkin vuokrien
korotuksia, jotka ovat useissa tapauksissa selvästi suurempia kuin keskimäärin
aravataloissa.

 

Esimerkiksi kaupungin omistamassa Maunulan Asunnot
–kiinteistöyhtiössä on valmisteilla useisiin taloihin 7 – 10 prosentin, jopa
yli 14 prosentin vuokrankorotukset. Tämä ylittää selvästi pääkaupunkiseudun
vuokrien keskimääräisen nousun, joka on tilastokeskuksen mukaan ollut viimeksi
kuluneen vuoden aikana 5 prosenttia. Vuokrat tässä ja useissa muissa kaupungin
kiinteistössä nousivat myös viime vuonna pääkaupunkiseudun keskimääräistä tasoa
enemmän.

 

Kaupunki voi vaikuttaa vuokrien kehitykseen suoraan muun
muassa tonttivuokrilla, energia- ja vesilaitosten tariffeilla sekä rakentamisen
ja peruskorjauksen lainoitusta koskevilla ratkaisuilla. Pelkästään
tonttivuokrien osuus voi uusissa sopimuksissa olla yli kaksi euroa
asuntoneliötä kohti ja vuokrientasauksen kautta tämä heijastuu myös vanhojen
talojen vuokriin.

 

Tiedustelen, mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt
hillitäkseen asumiskustannusten nousua kaupungin vuokra-asunnoissa esimerkiksi
alentamalla korkeita tonttivuokria, järjestämällä peruskorjaukseen edullisempaa
lainoitusta sekä rajoittamalla energia- ja vesimaksujen nousua? Entä onko
kaupunginhallitus valmis tukemaan tavanomaista kalliimmaksi tulevan
peruskorjauksen toteuttamista silloin, kun asuinalueen suojelu asettaa
peruskorjaukselle erityisiä vaatimuksia, kuten Maunulassa?

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »