Valtuustokysely halpatyövoiman hyväksikäytön estämisestä

18.3.2013

Viron Korkein oikeus on antanut tuomion, joka on tärkeä ennakkotapaus Suomen työmarkkinoiden halpatyövoiman ja harmaan talouden ongelmia ajatellen. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan Virosta Suomeen lähetettävillä työntekijöille tulee maksaa Suomessa voimassa olevien työehtosopimusten mukaista palkkaa. Myös EU:n direktiivi velvoittaa samaan.

Halpatyövoiman hyväksikäyttö on vääristänyt muun muassa rakennusalan ja monien palvelualojen työmarkkinoita. Tämä on näkynyt usein ongelmina myös Helsingin kaupungin kilpailuttaessa rakennusurakoita ja muita hankintoja.

Kysynkin mihin toimenpiteisiin Helsingin kaupunki on ryhtynyt tai ryhtyy edellyttääkseen urakkakilpailuissa ja muissa hankinnoissa niin Suomesta ja Virosta kuin muistakin EU-maista olevilta yrityksiltä, että ne sitoutuvat tarjouksessaan maksamaan Suomessa voimassaolevien työehtosopimusten mukaista palkkaa? Entä millä tavalla kaupunki aikoo valvoa, että näin tapahtuu myös käytännössä ja että tähän valvontaan on riittävät resurssit?

(Yrjö Hakanen 27.3. kyselytunnille)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »