Valtuustokysely hoitajien palkoista

8.12.2010

Laakson ja Suursuon sairaaloiden hoitajat ovat jääneet ilman palkan tuloksellisuuskorotuksia. Muissa Helsingin terveyskeskuksen sairaaloissa hoitajat saivat korotuksen.

Tuloksellisuuserän määräytymisen perusteet on päättänyt työnantaja. Keskeisenä perusteena on ollut hoitoaikojen pituus ja potilaiden kotiuttamisprosentti. Tähän vaikuttavat olennaisesti monet hoitajista riippumattomat tekijät, kuten kaupungin päätökset pitkäaikaissairaanhoidon rakennemuutoksista, palveluasumisesta, kotihoidosta jne.

Tuloksen mittaaminen on vaikea kysymys yleensäkin terveydenhuollon kaltaisilla aloilla. Tärkeintä hoitoa tarvitsevien kannalta on hoidon vaikuttavuus. Se on keskeistä myös kokonaistaloudellisessa arvioinnissa.

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin, joilla varmistetaan se, että hoitohenkilökunnan palkkausta parannetaan tasapuolisesti kaikki hoitajat ja eri yksiköiden roolien erot huomioon ottaen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »