Valtuustokysely koulujen ”digiloikasta”

14.11.2016

– 12.10.2016

Peruskouluissa on tänä syksynä aloitettu työskentely uuden opetussuunnitelman mukaan. Uudessa suunnitelmassa korostetaan muun muassa oppilaslähtöisyyttä, yhdessä oppimista, oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaisuutta sekä yhdenvertaisuuden, demokratian ja kestävän elämäntavan periaatteita.

Samaan aikaan kouluissa käynnistetään opetuksen digitalisaatio-ohjelmaa. Tätä varten pilotoidaan ja kokeillaan mittareita pedagogisen toimintakulttuurin, koulun muutoskyvyn, opettajien osaamisen ja käytettävissä olevan opetusteknologian suhteen.

Opetus-opiskelu-oppimisprosessien kehittämiseen liittyy paljon haasteita. Uudet suunnitelmat ovat herättäneet myös paljon keskustelua ja muun muassa digi-ohjelmaan esitettyjä prosenttimittareita ja ohjelmistosovelluksia on arvosteltu.

Kysyn sivistystoimesta vastaavalta kaupunginjohtajalta, miten arvioidaan ja seurataan opettajien täydennyskoulutuksen, opettajaresurssien, oppimateriaalien, tietotekniikan tuen, tietoverkkojen ja ict-laitteiden riittävyyttä ja ajantasaisuutta? Entä miten on kuultu ja kuullaan opettajia, oppilaita, koulujen johtokuntia ja koululaisten vanhempia suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisessa?

(Tätä kysymystä ei otettu kyselytunnilla keskusteluun, keskustelussa oli toinen samansuuntainen kysymys.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »