Valtuustokysely kuljettajapulasta ja palkoista

25.8.2008

Helsingin joukkoliikenteessä on jäänyt viime aikoina
ajamatta paljon vuoroja. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan Helsingin
Bussiliikenteeltä jäi esimerkiksi elokuussa ajamatta viikon aikana peräti yli
tuhat vuoroa. Pääsyyksi on ilmoitettu kuljettajapula. Myös raitioliikenteessä
on jäänyt ajamatta vuoroja ja metroliikennekin on välillä myöhästellyt
kuljettajapulan takia. 

Kuljettajien mukaan pääsyy kuljettajapulaan ovat matalat
palkat. Yksityiset liikennöitsijät maksavat samasta työstä parempaa palkkaa.
Kuljettajapulaa ovat pahentaneet myös työajat, joissa esimerkiksi
bussiliikenteen ruuhkavuoroja ajavalla voi työvuorossa olla välillä useiden
tuntien palkaton tauko. Bussiliikenteen kilpailuttaminen on kärjistänyt näitä
ongelmia.

HKL:n ajamattomista vuoroista perimät sakkomaksut eivät
korvaa matkustajille vuorojen puuttumisesta tai myöhästelystä aiheutuvaa
haittaa eivät tuo ratkaisua varsinaiseen ongelmaan, kuljettajapulaan. Vuorojen
ajamatta jääminen yhdessä taas esitettyjen hintojen korotusten kanssa on omiaan
heikentämään joukkoliikenteen suosiota. 

Palkkojen matala taso vaikeuttaa työntekijöiden saamista
myös monissa muissa Helsingin kaupungin palveluissa, muun muassa sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Hintojen ja asumiskustannusten viimeaikainen nousu on
vaikeuttanut tilannetta entisestään.

Kysynkin, mihin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä
työntekijöiden saamista kaupungin palveluihin vaikeuttavien matalien palkkojen
korottamiseksi esimerkiksi paikallisella sopimuksella? Lisäksi kysyn, miten kaupunginhallitus
aikoo huolehtia siitä, että bussiliikenteen ja muiden palvelujen
kilpailuttaminen ei tapahdu työntekijöiden palkkojen, työaikojen eikä
palvelujen laadun kustannuksella?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »