Valtuustokysely lastensuojelun resursseista

24.11.2016

Valtuustossa

 

– 7.5.2008


Uusi lastensuojelulaki astui voimaan tämän vuoden alusta. Se sisältää
sosiaalityöntekijöitä velvoittavia aikamääriä ja asiakastyön sisältöä koskevia
määräyksiä, joiden tavoitteena on turvata lapsen, hänen huoltajiensa ja
sosiaalisen verkostonsa oikeudet varhaiseen tukeen, aitoon kuulemiseen ja
yhteistyöhön lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Jo nyt on lain asianmukaisessa
soveltamisessa ilmennyt ongelmia, jotka liittyvät erityisesti resurssien
riittävyyteen.

Kysynkin, miten kaupunginhallitus
varmistaa, että lain edellyttämät aikamäärät lastensuojeluilmoituksen
kirjaamisesta, lastensuojelutarpeen selvittämisestä, lapsikohtaisen
suunnitelman tekemisestä, sosiaalisen läheisverkoston kartoittamisesta, tarpeellisista
tukitoimista ja tarvittaessa sijaishuollon järjestämisestä toteutuvat uuden
lain määräysten mukaisesti? Miten kaupunginhallitus turvaa jo tänä vuonna ammatillisen
pätevyyden ja kokemuksen omaavan henkilökunnan riittävyyden erittäin vaativassa
ja ajoittain raskaassakin lastensuojelun sosiaalityössä sekä painopisteeksi
asetetussa varhaisessa tuessa, jolla vakavampia ongelmia pyritään ehkäisemään
ennalta?

 

Jatkokysymys:

Kiitokset
apulaiskaupunginjohtajalle informatiivisesta vastauksesta.

Lastensuojelun kannalta
ensisijaista on tietysti huolehtia peruspalveluista ja ennalta ehkäisevästä
toiminnasta. Valitettavasti apulaiskaupunginjohtajan vastauksessa ei luvattu  korjausta budjettiraameihin, jotka nyt
vähentävät reaalisesti sosiaalitoimen määrärahoja.

Valtuusto asetti jo viime
vuonna tavoitteeksi lastensuojelun alkuarvioinnin tekemisen viimeistään
kolmessa kuukaudessa. Tätä edellyttää myös lastensuojelulaki. Kuten
vastauksestakin ilmeni, alle puolessa tapauksista alkuarvion tekeminen on edes
aloitettu kolmessa kuukaudessa. 

Kaupunki ei voi eikä saa
laistaa tai väistää lakisääteisiä velvoitteitaan. Niiden toteuttamisessa ei
voida jäädä odottamaan vuosia kestäviä koulutustavoitteita.  Siksi kysynkin vielä, miten aiotaan turvata
asiakaspalvelun määräaikojen toteutuminen jo tänä vuonna?  Aiotaanko esimerkiksi parantaa työntekijöiden
palkkausta? Ja toiseksi, miten varhaisen tuen resurssien lisätarvetta aiotaan
seurata ja aiotaanko varhaisen tuen VARTU-hankkeelle turvata pysyvät
toimintaresurssit?

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »